Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2003

Ny professor i ämnet människa-maskin.interaktion

Kristina Höök är ny professor i människa-maskin-interaktion vid Stockholms universitet


Kristina Hööks forskning handlar om hur man på olika sätt kan skapa artefakter som tar hänsyn till eller kanske till och med helt bygger på att människor är sociala och emotionella varelser. Ett exempel är hur vi t.ex. sällan navigerar i världen helt utan att delvis titta på vart andra går, vad andra gör, eller till och med frågar andra om vägen. På samma sätt kan vi bygga datorsystem så att vi kan följa andra, ta med deras värderingar i våra val, och förstå hur vi ska bete oss utifrån hur andra beter sig. Vid Institutionen för data- och systemvetenskap kommer Kristina Höök börja med att bygga en tjänst som leker med känslor och mobilitet. Tjänsten speglar användares känslor, uttryckta genom gester, genom att skapa olika uttryck på platser. Arbetet utforskar känslor och kroppslighet, samtidigt som det provocerar det synsätt som gör subjektivitet och inre upplevelser till oviktiga biprodukter till att vara en effektiv människo-maskin i samhällsmaskineriet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera