Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2003

Första kvinnliga hedersdoktorn utsedd vid LTH 2003

Lunds tekniska högskola har utsett tre hedersdoktorer 2003, däribland den första kvinnliga hedersdoktorn härifrån! De är professorn i reglerteknik Graham C Goodwin, University of Newcastle, Australien – en världsledande reglertekniker, professor Jörgen Bach Andersen, Aalborgs universitet – en expert på antenner och trådlös kommunikation – samt professor Maria R Kula, Düsseldorf – en av världens främsta enzymteknologer.

Graham C Goodwin, 57 år, är en av världens ledande reglertekniker och har fått flera internationella priser. Han är initiativtagare till och ledare för Centre for Integrated Dynamics and Control med uppgift att hjälpa industrin i Australien med processoptimering och reglering. Han är en av 14 australiensiska forskare som mottagit “Federal Government´s Federation Fellowship” och är “Fellow of the Royal Society”.
Han förordades av såväl Institutionen för reglerteknik som av Avdelningen för matematisk statistik vid LTH. Han har betytt mycket för båda dessa. Samarbetet har bl a lett till ett omfattande utbyte av både forskare och examensarbetare. Graham C Goodwin är medlem av Reglerteknik-institutionens Sientific Advisory Board.

Jörgen Bach Andersen, 67 år, har varit verksam vid DTU, Polytechnic Institute Brooklyn och sedan 1973 på Aalborgs universitet där han 1993 grundade CPK, Center for personkommunikation, vars ledare han fortfarande är. Nyligen utkom han med en ny bok om mobil kommunikation. Jörgen Bach Andersen har varit vice president i den internationella radiovetenskapliga unionen, rådgivare åt EU och deltagare i flera europeiska samarbetsprojekt. Han är också starkt intresserad av biologiska effekter av elektromagnetisk strålning.
Han har föreslagits av Institutionen för elektovetenskap vars arbete han stött på flera sätt. Han är också sedan några år ledamot av styrelsen för det svenska programmet PCC (Personal Computing and Communication), stött av Stiftelsen för strategisk forskning.

Maria R Kula, 65 år, betraktas som en av världens ledande enzymteknologer. Hon var fram till sin pensionering i maj 2002 professor vid Heinrich-Heine-Universität i Düsseldorf och direktor för Institut für Enzymetechnologie i Jülich. Hon har mottagit många tyska och internationella priser för sin forskning, senast German Future Preis 2002 (www.deutscher-zukunftspreis.de)
Professor Kula utvecklade vattenhaltiga tvåfassystem, som tidigare studerats vid Kemicentrum i Lund, för separation i stor skala. Tack vare Maria Kulas arbeten kunde metoden användas i industrin för storskalig rening av enzymer. Flera andra processer har utvecklats till patent och användning inom bioteknikföretag. Hon är föreslagen av Avdelningen för teknisk mikrobiologi, en av flera avdelninger på Kemicentrum som samarbetat med henne.

Hedersdoktorerna vid Lunds universitet promoveras onsdagen 28 maj 2003.

Kontaktinformation
Digitala bilder på hedersdoktorerna kommer att läggas ut på http://www.lth.se/press_media/default.asp
Kerstin Torfgård (046-222 47 92) vid LTH:s kansli kan bistå med telefonummer till hedersdoktorerna. Övermarskalk Karin Dahlgren (046-222 70 06) ansvarar för promoveringshögtidligheterna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera