Tema

Om hörselskador och yrkesbuller

Vår hörsel försämras naturligt med åldern, men utsätts vi för buller kan hörseln bli än mer försämrad. För att bedöma om hörselskador orsakats av buller i arbetslivet eller beror på normalt åldrande, krävs ett bra referensmaterial. Det har, märkligt nog, hittills inte funnits några referensdata som utgår från vanliga svenska förhållanden. Men nu finns det.

Vår hörsel försämras naturligt med åldern, men utsätts vi för buller kan
hörseln bli än mer försämrad. För att bedöma om hörselskador orsakats av
buller i arbetslivet eller beror på normalt åldrande, krävs ett bra
referensmaterial. Det har, märkligt nog, hittills inte funnits några
referensdata som utgår från vanliga svenska förhållanden. Men nu finns det.

Magnus Johansson, forskare på avd. för teknisk audiologi vid Institutionen
för nervsystem och rörelseorgan, Hälsouniversitetet i Linköping, har ägnat
sitt avhandlingsarbete till att få fram ett lämpligt referensmaterial. Idag
finns det tillgängligt på Arbetsmiljöverkets
hemsida,www.av.se/publikationer/bocker/fysiskt/h293.shtm

Magnus Johansson har undersökt hörselförmågan hos en normalgrupp om 600
personer som inte utsatts för skadligt yrkesbuller och presenterar i
avhandlingen data för män och kvinnor i olika åldrar.

ˆ Generellt visar det sig att hörseln försämras efter 50 och att män hör
sämre än kvinnor, säger Magnus Johansson.

Hos normalgruppen hade 21 procent av kvinnorna och 25 procent av männen
någon grad av hörselnedsättning. 9 procent av kvinnorna respektive 18
procent av männen svarade att de hade tinnitus.
Och i åldersgruppen 60-69 år hade 64 procent av männen nedsatt hörsel mot
51 procent av kvinnorna.

Resultatet visar också att många väntar för länge innan de söker hjälp för
dålig hörsel. 7,7 procent skulle ha nytta av en hörapparat, men bara 2,4
procent har fått apparater utprovade.

En av doktorsavhandlingens fyra delstudier behandlar undersökningar av
hörseln hos bullerutsatta verkstads- och industriarbetare. Utvecklingen
från 70- till 90-talet är positiv med allt färre hörselskadade,

ˆ Under 70-talet var ca 37% av männen mellan 30 och 39 år klassade som
normalhörande inom verkstadsindustrin. Under 90-talet var motsvarande
siffra 66%. Om de inte hade varit utsatta för yrkesbuller skulle man
förvänta sig över 80% normalhörande. Motsvarande trend syns även för andra
åldersgrupper, säger Magnus Johansson.

Magnus Johansson doktorerar den 28 februari. Avhandlingen heter ”On noise
and hearing loss. Prevalence and reference data.” Opponent är professor
Einar Laukli, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kontaktinformation
Magnus Johansson kan nås på
telefon 013-22 12 94, 070-482 86 45 eller e-post magnus.johansson@inr.liu.se

Om hörselskador och yrkesbuller

 lästid ~ 2 min