Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2003

Samhörighet viktigt för distansstudenter

Distansutbildning med IT-stöd är inte bara en fråga om teknik. De sociala aspekterna och gruppsamhörighet är minst lika viktiga faktorer för att studenten ska lyckas med sin utbildning. Det visar Lars Svensson vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) i en nyligen framlagd doktorsavhandling.

Lars Svensson fokuserar i sin forskning på distansutbildning som socialt fenomen. Intresset för de studiesociala aspekterna väcktes när han själv 1998 var med om att starta Sveriges första utbildning i systemvetenskap på distans.
– Jag blev förvånad över att distansstudenterna klarade sig så bra genom utbildningen och ville ta reda på mer om de bakomliggande faktorerna, förklarar han.

Lars Svensson har studerat hur distansstudenter interagerar med varandra i de studiesociala miljöer de oftast befinner sig i: på lärcentrat i hemkommunen, i telebildsändningen och i det särskilt avsatta Internet-verktyget. Resultatet av hans forskning visar att studenternas motivation inte bara hämtas från själva lärandet. Även studiesociala aspekter är av betydelse för att lyckas i utbildningen. Kommunikationen mellan studenterna handlar minst lika ofta om frågor av social karaktär som om frågor som rör utbildningen. En fungerande studiegrupp visar sig vara särskilt viktig för distansstudenter.
– Gruppens känsla av samhörighet är avgörande för studenternas förmåga att kommunicera med varandra. Det går inte att koppla ihop grupper som inte känner varandra hur som helst. Det visar sig också att grupper med stark “vi-känsla” har färre avhopp från utbildningen, säger Lars Svensson.
Han tycker sig också ha funnit att distansstudenterna har ett mognare och mer självständigt förhållningssätt till sina studier än dem som studerar på traditionellt sätt.
– Distansutbildning skapar en särskild utbildningskultur. Det måste vi komma ihåg när vi utvecklar IT-systemen som de här studenterna är beroende av, avslutar Lars Svensson.

Fotnot
Lars Svenssons doktorsavhandling: ” Communities of Distance Education” är framlagd i informatik vid Göteborgs universitet. Forskningen bedrivs vid HTU:s Laboratorium för interaktionsteknologi vars verksamhet bl.a. stöds av KK-stiftelsen och EU:s strukturfonder, Mål 2 Västra.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Lars Svensson tel 0522-65 60 20, e-post lars.svensson@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera