Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2003

Nya professorer vid Stockholms universitet

Nya professorer vid Stockholms universitet är Sten Söderman, Tom britton och Marie Sandström

Sten Söderman, företagsekonomi
Hans forskning fokuserar på två områden: “Internationell affärsutveckling” med betoning på Asien samt den s.k. “upplevelseindustrin”. Han har studerat hur man identifierar motiv, beskriver beslutsprocesser och entreprenörskap samt beräknar effekter av (europeiska och främst svenska) satsningar i snabbväxande ekonomier som de i Kina och Sydostasien.
I samarbete med forskare från Kungl Tekniska Högskolan och Södertörns högskola driver han ett program för att stimulera gemensam forskning inom upplevelseindustrin och turism. Själv är han i slutfasen på ett “textbook”projekt inom just “sports management”, en del av upplevelseindustrin, som kommer att resultera i boken Fotboll och management.

Tom Britton, matematisk statistik med inriktning mot biostatistik och bioinformatik
Han forskar om sannolikhetsmodeller för olika fenomen inom medicin och biologi, samt statistiska analysmetoder för dessa modeller. Hans största forskningsområde har hittills rört modeller för smittsamma sjukdomars utbredning i en befolkning, där han bl a studerar effekter av människors heterogeniteter på en epidemis slutstorlek, och hur många och vilka som bör vaccineras för att undvika framtida utbrott. Inom biologin har Britton bl a samarbetat med botanister för att, baserat på olika växtarters gensekvenser, utveckla metoder som rekonstruerar växternas evolutionära träd.

Marie Sandström, rättshistoria
Hennes forskning gäller huvudsakligen den juridiska metodlärans utveckling från 1700-talet till nutid. Det gäller rättens pågående internationalisering, harmoniseringen av den europeiska privaträtten, kritiken av rättspositivismen och den juridiska doktrinens roll i rättskälleläran. För närvarande är sår metodlärans förhållande till sociala faktorer – främst kön och klass – i fokus för hennes forskning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera