Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2003

Ny upptäckt ger tumörpatienter säkrare diagnos

Forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har identifierat markörer som bättre och snabbare identifierar hormonproducerande tumörer. De tumörer som är mottagliga för radioaktivt noradrenalin kan därmed snabbare behandlas med riktad strålterapi.

Endokrina tumörer är en grupp av hormonproducerande tumörer, som drabbar såväl yngre som äldre personer. Endokrina tumörer diagnosticeras ofta först när de har spritt sig (metastaserat) till lever, bukhåla eller
lymfkörtlar. Patienter med dessa tumörer kan få hormonella symptom såsom våldsamma attacker av kraftig rodnad, astmaliknande symptom, diarré och högersidigt hjärtfel. Det är viktigt med snabb och korrekt diagnos, för att kunna ge bästa möjliga behandling. För diagnos av endokrina tumörer
används antikroppar utvecklade mot unika beståndsdelar (vesikler) i tumörcellerna.

Vesikler och deras proteiner är karakteristiska för den vävnad som tumörerna utgår ifrån. I denna avhandling har hormonproducerande tumörer från mag-/tarmkanalen, undersökts med inriktning på vesikelproteiner.
Resultaten visar att vesikel-proteinerna SV2, NESP55 och VMAT finns i hormonproducerande tumörer, men ej i icke hormonproducerande tumörer. SV2-proteinet finns i alla typer av endokrina tumörer utgående från mag-tarmkanalen, och är därför en utmärkt markör för att identifiera
endokrina tumörer.

VMAT-proteinet i hormon-producerande tumörceller är av betydelse för upptagning av radioaktivt noradrenalin. Detta innebär att patienter med hormonproducerande tumörer som uttrycker VMAT kan behandlas med riktad strålterapi. Upptäckten av de nya vesikelproteinerna SV2, NESP55 och
VMAT ger möjlighet till snabbare diagnos av hormonproducerande tumörer ­
hos patienter vars tumör uttrycker VMAT ges möjlighet till tidig strålterapi.

Specialistläkare Anne-Marie Levin Jakobsen, tel 031-342 15 02, fax 031-82 71 94
e-post anne-marie.jakobsen@llcr.med.gu.se


Handledare: Professor Ola Nilsson, tel 031-342 28 29
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för patologi
Avhandlingens titel: Vesicle Proteins as Markers for Neuroendocrine Tumours.
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera