Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2003

Ökande bilismsvår att hejda

Varför har det inte gått att bromsa den ökande bilismen i en stad som Malmö, trots att alla säger att detta är viktigt med hänsyn till miljön? Sociologen Åsa Waldo diskuterar frågan i en avhandling från Lunds universitet. Hon ger en bild av svårigheterna att styra planeringen och en befolkning som blir allt mer fastlåst i bilismen.

Åsa Waldo har studerat kommunala handlingar och intervjuat malmöbor, lokala politiker och tjänstemän. Bakgrunden är den utveckling som pågår i Malmö, där en ökad bilism bidrar till en utspridning av boende, arbetsplats och service. Externa köpcentra drar till sig allt mer kommers samtidigt som servicen i bostadsområdena tunnas ut. Detta leder till en ond cirkel: det blir svårt att hinna med vardagslivet i ett utspritt samhälle om man inte kör bil; när fler människor övergår till att köra bil utarmas kollektivtrafikens underlag; dålig närservice och kollektivtrafik gör bilen till ett ännu starkare alternativ, och så vidare.

Den sociala segregeringen i Malmö är ett bakomliggande skäl, menar Åsa Waldo. De två områden hon studerat består båda av en “lugn” del och en “problematisk” del, där stadsdelscentret ligger. Det har gjort att invånarna ser centret som oattraktivt och otryggt, och hellre handlar någon annanstans.

– Politiker och tjänstemän gör inte den här kopplingen. Man talar om att befolkningen inte vill stödja sina lokala handlare, men ser inte att det finns bakomliggande skäl som beror på segregeringen, säger Åsa Waldo.

Medan planerarna alltså lägger ansvaret för den ökande bilismen på malmöborna, så lägger dessa ansvaret på planerarna för att bristande kollektivtrafik och bristande närservice tvingar dem att åka bil. Tjänstemännen anser att politikerna borde ha större kraft att stå emot näringslivets krav, medan politikerna försöker medla mellan olika intressen. I praktiken prioriteras dock oftast de ekonomiska intressena.

– Man menar att om Malmö säger nej till ett externt köpcentrum, så läggs det bara i en annan kommun på Malmös bekostnad. En större samordning mellan kommunerna vore värdefullt, men en sådan finns inte idag, säger Åsa Waldo.

Forskarens sammanfattande slutsats är därför nedslående: “Med utgångspunkt i den här studien kan man konstatera att det för tillfället inte finns tillräckligt verksamma motkrafter mot samhällets utspridning och en fortsatt ökad bilism”.

Avhandlingen heter Staden och resandet – Mötet mellan planering och vardagsliv. Åsa Waldo träffas på tel 040-92 29 53, e-post Asa.Waldo@soc.lu.se. Mer information finns också på
http://www.lub.lu.se/dissdb/, klicka på Social Sciences.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera