Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2003

Göteborgs universitet skapar ny intellektuell mötesplats på Jonsereds herrgård

Ett tvärkulturellt centrum. En replipunkt för forskare, författare och andra som behöver lugn och ro för att tänka och skriva. En plats där människor från olika samhällsområden träffas för att diskutera vetenskap, politik – och livet. Ett öppet intellektuellt hus med kreativitet och social och individuell utveckling som kärnverksamhet.

Så skulle man kort kunna presentera den senaste nyheten från det akademiska Västsverige – en retreat- och konferensanläggning som Göteborgs universitet nästa år börjar bygga upp på Jonsereds herrgård i Partille kommun. Göteborgs universitet och fastighetsföretaget Wallenstam övertar då som hyresgäst respektive hyresvärd herrgården.

-Tanken är att Jonsereds herrgård ska bli en mötesplats, säger Bengt-Ove Boström, vicerektor för kvalitetsfrågor vid Göteborgs universitet och ordförande i den arbetsgrupp som drivit Jonseredsprojektet.

– Och de som ska mötas är lärare och forskare med skiftande bakgrund. Men det är också universitetet och det övriga samhället. Det är sist men inte minst aktörer som inte brukar mötas – som i vardagslag rör sig i skilda världar – men som skulle kunna vidga sina perspektiv genom att göra det.

-Till Jonsered ska man också kunna komma när man i sin egen vetenskapliga eller konstnärliga verksamhet är beroende av att vara ensam. En del av anläggningen blir därför ett gästhem. Dit ska till exempel forskare, lärare och författare kunna dra sig tillbaka för att koncentrerat kunna arbeta i en stimulerande miljö, säger Bengt-Ove Boström.

Förebilder för Jonseredsanläggningen är bl a Sigtunastiftelsen och San Michele på Capri.

-Ett önskemål om en sådan här mötesplats har länge funnits, fortsätter han. Det som födde det var behovet av en ökad samverkan inom Göteborgs universitet. Göteborgs universitet är ett av landets största och visar upp en mycket stor bredd i fråga om utbildning och forskning. Den bredden är en styrka – under förutsättning att vi genom att samverka över disciplin- och fakultetsgränserna drar nytta av den.

När Jonsered herrgård för en tid sedan visade sig vara till salu fick universitetet en möjlighet att realisera sina planer. Det innebar alltså att drömmen om mötesplatsen nu kan bli verklighet.

– Vad vi sökte var ett ställe inte alltför långt från Göteborg, något avsides och naturskönt beläget men ändå lätt att nå med olika transportmedel, säger Bengt-Ove Boström. Jonsereds herrgård är så nära det idealet man kan komma.

Formerna för och karaktären på mötena kommer att variera.
-Vår ambition är att regelbundet arrangera seminarier och konferenser kring angelägna, gärna lite provokativt formulerade, teman, förklarar Bengt-Ove Boström. Där ska, tänker vi oss, deltagare som företräder olika samhällsområden, vetenskapliga skolor och ideologiska riktningar diskutera till exempel kultur, utbildning och forskning, välfärd, tillväxt och miljö – men kanske också mer existentiella frågor. Och det är då, hoppas vi, inte bara svenska deltagare. Vi räknar med att som medverkande ibland kunna bjuda in intressanta forskare, politiker och kulturpersonligheter från andra länder.

Göteborgs universitet övertar Jonsereds herrgård först 2004. Både dessförinnan och därefter krävs ett omfattande arbete såväl med att utforma en programverksamhet som att se till att den yttre och den inre miljön motsvarar verksamhetens krav.

-Verksamhetens utveckling kommer i hög grad att bli beroende av möjligheterna att få anslag, donationer eller andra bidrag. Universitetets resurser för utåtriktad verksamhet är mycket begränsade. De sonderingar vi har gjort ger oss dock anledning att vara optimistiska. Vi tror att det finns många som är intresserade av att stödja denna typ av verksamhet, säger Bengt-Ove Boström.

Universitetets rektor Bo Samuelsson uttrycker stor tillfredsställelse över att denna anläggning med dess gränsöverskridande verksamhet nu ska komma till stånd. Den visar Göteborgs universitets strävan att vara ett öppet universitet som söker samverkan såväl med det omgivande samhället som internt inom universitetet.

I projektets arbetsgrupp har förutom Bengt-Ove Boström ingått

Birgitta Skarin Frykman (prorektor)
Stefan Nilsson (dekan, naturvetenskapliga fakulteten)
Kerstin Norén (dekan, humanistiska fakulteten)
Lennart Weibull (dekan, samhällsvetenskapliga fakulteten)
Kristina Johansson (ekonom)
Gunnar Dahlström (chef för Göteborgs stadsmuseum)
Anders Franck (redaktör)

Kontaktperson: Bengt-Ove Boström
Telefon: 031 773 1193
Mobil: 0709 323888

Kontaktinformation
Pressekreterare
Åke Pettersson
Informationsavdelningen
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
tel 031-773 44 53
fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se
internet: www.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera