Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 januari 2003

Gränserna för bankrörelse

Vad är gränserna för bankrörelse? Det är syftet med den undersökning som juristen Henrik Falkman diskuterar i sin nyligen framlagda avhandling vid Stockholms universitet.

Han undersöker gränserna för tillståndspliktig bankrörelse utifrån tre teman. Det första tar sikte på innebörden av begreppet bankrörelse, det andra avhandlingstemat rör de intressen som motiverar särregleringen av banker i förhållande till andra företag och det tredje temat avser bankrörelsebegreppets omfattning i ljuset av det bankrättsliga regelsystemets funktion. I avhandlingen berörs vidare pågående lagstiftningsarbete samt utgångspunkterna för detta arbete. Särskilt intresse ägnas den förändrade syn på den finansiella lagstiftningen som präglar den översyn av regelverket som för närvarande pågår.


Avhandlingens titel: Bankrörelse – Risker och riskhantering i banker.
Läs mer om avhandlingen på www.juridicum.su.se/
jurweb/forskning/avhandlingar/civil/henricfalkman.htm

Henric Falkman nås på tfn 08-16 19 34, e-post: henric.falkman@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera