Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2003

Vilken uppgift ska folkbiblioteken ha idag?

Är det politikerna, medborgarna eller besökarna som ska styra utbudet på biblioteken undrar Bosse Jonsson, lärare och forskare i pedagogik vid Mälardalens högskola. Avhandlingen läggs fram vid Linköpings universitet 31 jan.

Folkbibliotekets uppgift är att inspirera besökarna att göra sig till ansvarsfulla och delaktiga samhällsmedborgare. För att det ska kunna ske måste utbudet av media på biblioteket styras av besökarnas efterfrågan. Annars kommer det inte några besökare till biblioteket. Så kan den syn sammanfattas som bibliotekschefer och politiker ger uttryck för i en ny avhandling, vars titel är “Medborgaren och marknaden. Pedagogisk diskurs för folkbibliotek”.

Beslutsfattarna utrycker en självbild som att de är passiva påverkare. Deras förhållningssätt ska vara att arrangera folkbiblioteket som en miljö med ett utbud av medier som ser ut som besökarna förväntar sig. Därmed kan besökarna uppfylla en outtalad förhoppning om att de på biblioteket ska inspireras att bli delaktiga och ansvarsfulla medborgare.

I avhandlingens inledande kapitel visar Bosse Jonsson att beslutsfattarnas syn har rötter i såväl folkbildningens självbildningsidé som i den politiska liberalismen och marknadsekonomins idé. Synen analyseras vidare som en diskurs, vilket innebär att dessa föreställningar om folkbiblioteken är så självklara att det inte ens behöver argumenteras för dem. Som diskurs uttrycker föreställningarna en syn som det tas för givet att vi alla är överens om. Såväl självbildningens idé, liberalismen som marknadsekonomin framstår som omöjliga att ifrågasätta.

Det är ingen orimlig tanke att beslutsfattarna ska påverka besökarna mot ett aktivt medborgarskap genom att anpassa sig till deras efterfrågan, konstaterar Bosse Jonsson. Det kan dock diskuteras hur väl detta rimmar med folkbibliotekets funktion av att vara en offentlig verksamhet som ska styras av politiker och i sista hand av alla invånare. Det vill säga inte bara av dem som använder folkbiblioteket.

Han konstaterar också att synen stämmer väl överens med hur vi som samhällsmedborgare ska styras i det nya välfärdssamhället. Vi ska lära oss att styra oss själva genom att ta egna initiativ och förlita oss på vår egen förmåga att ta ställning till de råd och föreskrifter från experter om hur vi ska leva, som möter oss i massmedia. Politikens avsikt har blivit att styra oss mindre, men bättre. Det är som självständiga rationellt handlande individer vi ska styra vårt handlande. Såväl på biblioteket som i arbetsliv och utbildning

Kontaktinformation
Bosse Jonsson nås på tel 016-153453, 073-9632412 eller mail bo.jonsson@mdh.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera