Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2003

Ny professori innovationsteknik

Charles Edquist har blivit utsedd till professor i det nya ämnet innovationsteknik vid LTH, Lunds tekniska högskola. Han tillträder anställningen den 1 februari.

Den kallas Ruben Rausings professur i Innovationsteknik eftersom den inrättats med stöd från Ruben Rausings Fond för forskning om nyföretagande och innovationer.
Vad kan Edquist då som ekonom tillföra LTH?
– Nu är jag ju inte en traditionell ekonom, utan innovationsekonom. Innovationer är en fråga om lärande och om nya kombinationer av existerande och ny kunskap. En hel del av detta lärande sker inom tekniska högskolor – både i form av forskning och genom utbildningen. Därför är våra tekniska högskolor centrala noder i de regionala innovationssystemen. Som innovationsekonom kan jag bidra med ekonomiska perspektiv på lärandet, exempelvis i större forskningsprojekt vid LTH. Kunskaper om hur forskningsresultat omformas och vidare-utvecklas till innovationer som fungerar i ekonomin utanför högskolan är också centrala för den tredje uppgiften, säger Charles Edquist.
Han kommer från Linköpings universitet, Tema Teknik och social förändring, där han haft en professur sedan 1986. Men Edquist tog sin fil kand-examen i Lund 1971, läste in en masters-examen på Berkeley 1974 och avlade doktorsexamen i ekonomisk historia i Lund 1981, där han fyra år senare blev docent vid Forskningspolitiska institutet. Där arbetade han 1977-87 samtidigt som han ledde ett forskningsprogram om “teknologi och utveckling” med inriktning mot utvecklingsländerna.
Charles Edquist har erfarenhet från en rad konsultuppdrag för svenska och internationella organisationer, bl a som samordnare av det EU-stödda projektet “Innovationssystem och europeisk integration”.
Varför han valt att byta universitet förklarar han så här:
– LTH har, med hjälp av Ruben Rausings fond, bestämt sig för att satsa på innovationsforskning och det ger goda möjligheter att bygga upp en riktigt bra verksamhet. Och jag ser oerhört mycket fram emot att leda framväxten av en ny forskargrupp. Öresundsregionen är dessutom mycket spännande ur innovations-synvinkel och jag kommer också att delta i innovationsprocesser och stimulera skapandet av nya företag – något som faktiskt ingår i min tjänst. Dessutom tror jag att vi borde röra på oss mer i det svenska akademiska systemet. Det är bra både för oss som forskare och för våra miljöer.
Enligt ämnesbeskrivningen handlar innovationsteknik om “villkor, metoder och hantering för att föra idéer till förverkligande” – samspelet mellan “människan, tekniken och organisationen som drivkraft för utvecklingen av nya produkter och tjänster”. Det ingår även i uppgifterna att undersöka hur LTH:s potential för teknikuppfinningar kan stimuleras och utvecklas. Ämnet har förts till Institutionen för designvetenskaper i det nya Ingvar Kamprad Designcentrum. Avdelningen ska så fort som möjligt kompletteras med även en universitets-lektor och kommer att växa till ett tiotal anställda i september i år.
Det finns sedan något år en motsvarighet vid Ekonomi-högskolan, där Hans Landström är professor i entreprenörskap. Charles Edquist förväntas också – inte minst i sin forskning – samverka med professorn i forsknings- och teknikpolitik vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Kontaktinformation
Charles Edquist kan före 1 februari nås på tel: 013-28 22 60, 013-28 22 32 (sekreterare) eller 0708-13 62 13. Epost: charles.edquist@tema.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera