Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2003

Ny avhandling:Americanitis – Amerika som sjukdom eller läkemedel

‘- Efter den 11 september stod det klart att det finns mycket i den amerikabild man hade i början av 1900-talet som lever kvar än idag, säger historikern Martin Alm som i dagarna lägger fram en avhandling vid Lunds universitet. Då som nu fanns motsättningar i amerikabilden. USA uppfattades både som demokratins och frihetens hemvist och som ett brutalt kapitalistiskt land med historielösa och ytliga invånare.

Martin Alm har studerat svenskarnas syn på USA under åren 1900-1939 då landet var omdiskuterat som en betydelsefull nation men ännu inte en obestridlig supermakt.
– En ny fas i Sveriges syn på USA kan urskiljas i början av 1900-talet i och med att utvandringsdebatten tog fart, säger Martin Alm. Man började se utvandringen som ett problem och för att få svenskarna att stanna hemma diskuterade man och analyserade vad det var i USA som lockade.
Synen på USA förändrades också efter det spansk-amerikanska kriget i slutet av 1800-talet. Alltfler insåg risken för en ny stormakt och det talades om den amerikanska faran.

– Men när utveckling och förnyelse diskuterades i Sverige sneglade man ofta mot USA, säger Martin Alm. Man ville ha en förnyelse under ordnade former, en kontrollerad modernisering. Frågor om nationell självbild och modernisering utgick från föreställningar om relationen mellan det svenska och det amerikanska.
Det var från och med mellankrigsperioden som det blev allt tydligare att Sveriges väg till ekonomiskt välstånd skulle gå genom amerikanarnas ekonomiska system, teknik och arbetsmetoder.
Samtidigt såg många ner på amerikansk kultur och uppfattade den som ytlig och historielös. Man var rädd för vilken inverkan kulturen kunde ha på den svenska ungdomen.

Martin Alm har valt tre områden då han studerat svenskarnas amerikabild: utvandringsdebatten som varade mellan åren 1900-1920, svenskarnas uppfattning om amerikanarnas ekonomiska system, teknik och arbetsmetoder samt den svenska synen på amerikansk kultur och på amerikanska värderingar.
Som källor har han använt sig av reseskildringar, artiklar i veckotidningar, dagstidningar, pamfletter, romaner och riksdagsdebatter.

——————————————————-

Avhandlingens titel är Americanitis. Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900-1939.

Kontaktinformation
Martin Alm disputerar den 8 februari 2003 klockan 10.15, sal 3, Historiska institutionen vid Lunds universitet. Tel 046- 222 79 48, e-post Martin.Alm@hist.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera