Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2003

Ny docent med strategiska nätverk i fokus

Forskningsprojektet “Företagsekonomisk kunskapsutveckling för ökad regional konkurrenskraft”, som drivs vid Mitthögskolan, har fått sin förste docent. Det är Mats B Klint, från Gränsfors, som utsetts till docent i företagsekonomi vid Uppsala universitet – Om man ska bygga ett strategiskt nätverk är det bäst att inte blanda in alltför många företag från början. Då är det stor risk att det blir för rörigt, säger Mats B Klint.

Mats B Klint har arbetat som lärare och forskare vid Mitthögskolan sedan 1980 (från början Högskolan i Sundsvall/Härnösand). Han är numera djupt engagerad i forskningsprojektet “Företagsekonomisk kunskapsutveckling för ökad regional konkurrenskraft” vid Mitthögskolan. Här forskar han främst om hur strategiska nätverk uppkommer, bibehålls och utvecklas. Mats B Klints forskning är fokuserad på den inbyggda konflikt som strategiskt samarbete mellan företag innebär. Han konstaterar att många företag ger sig in i samarbete med andra utan att definiera vilket gemensamt mål de har med samarbetet.
– Problemet med strategiska nätverk är att samtidigt som man söker utveckla samarbete inom vissa områden måste man fortsätta att konkurrera inom andra, säger han.
Innan Mats B. Klint gav sig in i den akademiska världen hann han med 20 års arbete inom skogsindustrin. Under den perioden hade han bland annat tjänster i Spanien, Tyskland och USA. Han har också varit försäljningschef inom Modo och försäljningsdirektör vid SCA. Dessutom har Mats B Klint gett ut flera böcker om strategier inom skogsindustrin och han driver även ett forskningsprojekt om “när pappret” ersätts av IT.
Vid Uppsala universitet disputerade han 1985 i ämnet “den sociala dimensionens roll i marknadsföringen”. Den 22 januari 2003 utsågs han till docent vid samma universitet.
– Men min forskning bedriver jag fortfarande vid Mitthögskolan, förtydligar han.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Mats B Klint, Mitthögskolan
060-14 86 91, 0652-141 38 (hem), 070-3151944, mats.b.klint@mh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera