Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2003

Effektiv trådlös kommunikation

Tommy Svensson på Institutionen för signaler och system på Chalmers har i sitt doktorsarbete studerat effektiv digital kommunikation för trådlösa länkar. Metoderna ger högt utnyttjande av radiospektrum och sändareffekt och tillåter användning av enkla och billiga förstärkare i sändaren. De föreslagna metoderna är generella och tillämpbara även för andra typer av trådlösa kommunikationssystem.

Behovet att kommunicera trådlöst ökar för varje år, och med ett framtida trådlöst Internet kommer krav på hög bandbredd att vara stort, t.ex. för mobil videotelefoni, men framförallt för att få låga svarstider i mobila datatillämpningar.

Till skillnad från datakablar, som vi kan installera nya när de börjar bli hårt belastade, är radiospektrum en gemensam resurs som delas av oss alla. Radiovågor dämpas i atmosfären, men inom det geografiska område där styrkan på en radiovåg är signifikant begränsas möjligheten att kommunicera tillförlitligt av störningar från andra som använder samma frekvenser på radiovågorna. Därför delar man in radiospektrum i frekvensband, där varje band utnyttjas av förutbestämda kommunikationssystem. Med de astronomiska avgifterna för licenser för frekvensbanden till tredje generationens mobilsystem UMTS i färskt minne, inser vi att radiospektrum är en knapp resurs.

I avhandlingen studeras metoder att sända och ta emot stor informationsmängd med litet frekvensbehov och låg sannolikhet för fel. Metoderna tillåter att sändaren kan byggas av enkel billig hårdvara med hög verkningsgrad, vilket ger låg värmeutveckling i sändaren. Tommy Svensson studerar också metoder att ta emot dessa signaler med en effektiv mottagare, som har låg komplexitet.

Avhandlingen “Spectrally Efficient Continuous Phase Modulation”, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 24 januari 2003 kl 10.00 i sal HC1, Hörsalsvägen 14, Göteborg.

Tommy Svensson är från Ljungby i Småland.

Kontaktinformation
Mer information:
Tommy Svensson, Signaler och system, Chalmers tekniska högskola,
tel:031-772 1746, e-post:tommy.svensson@s2.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera