Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2003

USA-anslag till lundaforskareför projekt om vuxna stamceller

Vuxna stamceller ska behandlas så att de utvecklar egenskaper som hos nervceller och kan producera dopamin. Det berättar docent Jia-Yi Li vid Wallenberg Neurocentrum, Lunds universitet, som nu har fått ca 2 miljoner kronor i anslag från NIH (National Institutes of Health), den amerikanska motsvarigheten till svenska Vetenskapsrådet. Under de senaste åren är det bara två institutioner i Sverige som erhållit anslag från NIH inom området för neurologiska sjukdomar/stroke och Jia-Yi Li är den förste forskare i Sverige som får bidrag för ett stamcellsprojekt

Projektet syftar till att använda vuxna stamceller som ett alternativ till embryonala stamceller vid transplantation i Parkinsons sjukdom. Studien fokuserar på två typer av vuxna stamceller – från benmärg och från hjärnans hålrum. I projektet ska man studera stamcellernas förmåga att bilda dopamin-producerande nervceller.

Projektet kommer att utföras i fyra delprojekt där stamcellerna från benmärg och hjärna först isoleras och renas. I en andra fas förökas stamcellerna i cellodlingar. Därefter behandlas de, bl.a. med tillväxtfaktorer, för att de ska utveckla nervcellsegenskaper. En önskad egenskap är förmåga att producera och frisätta signalsubstansen dopamin. Som ett sista steg i projektet transplanteras dessa celler till hjärnan i djurmodeller av Parkinsons sjukdom.

– Projektet kommer att ge oss betydelsefull kunskap och förståelse kring vuxna stamceller. Kanske kommer man att kunna utveckla en metod som kan användas i framtida kliniska försök i Parkinsons sjukdom, säger Jia-Yi Li.

Jia-Yi Li arbetar sedan 2001 som docent och forskarassistent vid Sektionen för Nervcellsöverlevnad vid Wallenberg Neurocentrum, Lunds universitet. Projektet inkluderar även Dr. Gesine Paul, professorerna Patrik Brundin och Sten Eirik Jacobsen vid Lunds universitet och professor Jonas Frisén vid Karolinska Institutet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera