Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2003

Psykosociala effekter av epilepsi

Redan inom 15 månader efter diagnosen hade okomplicerad epilepsi (epilepsi utan andra neurologiska störningar eller skador) hos vuxna lett till negativa psykosociala upplevelser.Jämfört med friska jämnåriga hade ungdomar med epilepsi lägre social kompetens, lägre aktivitetsnivå och sämre resultat i skolan.

Det är två resultat som framlagts av Lena Räty i en avhandling från Linköpings universitet. Hennes studier är de första inom svensk epilepsiforskning som belyser upplevelserna av att leva med okomplicerad epilepsi. Studierna omfattar dels ungdomar mellan 13 och 22 år, dels vuxna hos vilka sjukdomen nyss debuterat.

40 procent av ungdomarna med okomplicerad epilepsi hade fortsatta anfall trots medicinering, och hade också olika sorters biverkningar. Dessa ungdomar var, föga förvånande, de som upplevde sin sjukdom mest negativt.

Men även ungdomar som inte har några anfall kunde påverkas psykosocialt, framgår det i avhandlingen. Vissa utländska studier har också visat kvarstående psykosociala effekter på vuxna personer som haft epilepsi i barndomen men varit friska sedan dess. Så sent som 30 år efter sjukdomen har dessa personer en lite sämre social situation än helt epilepsifria jämnåriga.

– Därför borde ungdomar med okomplicerad epilepsi få någon sorts professionellt stöd individuellt eller i grupp, för att hitta sät
t att hantera sin situation, menar Lena Räty.

Den största skillnaden i psykosocialt “välmående” jämfört med en kontrollgrupp fann hon hos manliga tonåringar. Såg man på båda könen tillsammans var “välmåendet” sämst bland de äldre ungdomarna, med en botten i 18-20-årsåldern.

– Detta ser jag som allvarligt. Det är ju i den åldern unga människors personlighet börjar bli färdigformad. Det är också då, i början av vuxenlivet, som risken är störst för att man isolerar sig socialt och fastnar i denna isolering även framöver, säger forskaren.

Avhandlingen heter Living with epilepsy. Young people with uncomplicated epilepsy and adults with newly debuted epilepsy. Disputationen har ägt rum. Lena Räty träffas på tel 0730-96 87 30 eller e-post raty@aland.net.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera