Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2003

Om att bilda mer ljus på kortare tid

Tobias Jonssons avhandling behandlar ljusproducerande kemiska reaktioner och hur dessa kan användas för att haltbestämma kemiska ämnen, allt från hormoner i kroppsvätskor till miljögifter i naturen, med hjälp av flödesbaserade analysinstrument.

Jonsson berör speciellt mekanismerna bakom ljusproduktionen och hur olika faktorer påverkar den kemiska reaktionen kallad “peroxyoxalat” i negativ eller positiv riktning. Arbetet undersöker grundligt och systematiskt, möjliga principer och praktiska tillvägagångssätt för att öka den hastighet med vilken ljuset bildas och samtidigt öka dess intensitet. Det vill säga, bilda mer ljus på kortare tid. Detta gör det möjligt att både upptäcka lägre halter av de sökta kemiska ämnena och minska storleken på analysinstrumenten, med de praktiska, tekniska och miljömässiga fördelar det bör medföra. Att kunna mäta tillräckligt låga halter av kemiska ämnen är en förutsättning för att kunna följa hur halterna varierar över tid, i olika celler i kroppen eller på olika platser i naturen. Detta kan göra det möjligt att följa sjukdomsförlopp eller att bestämma utbredning och förflyttning av miljögifter.

Fredagen den 24 januari försvarar Tobias Jonsson, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Peroxyoxalate chemiluminescence for miniaturized analytical flow systems. Svensk titel: Peroxyoxalat kemiluminescens för miniatyriserade analytiska flödessystem. Disputationen äger rum kl. 13.00 i KBC-huset, sal KB3B1 (stora hörsalen).
Fakultetsopponent ärProf. John W. Birks, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA.

Kontaktinformation
Tobias Jonsson är uppvuxen i Östersund.
Tobias nås på
Tel: 090-786 54 85 (arb), 090-19 24 77 (hem)
E-post: tobias.jonsson@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera