Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 januari 2003

107 svenska dialekter på nätet

Nu kan man använda Internet för att höra hur de svenska dialekterna låter idag:http://www.swedia.nu

På http://www.swedia.nu finns dialektprover från 107 orter över hela Sverige och svensktalande Finland på nätet. På varje ort kan man lyssna på inspelningar av både äldre och yngre, kvinnliga och manliga talare. Alla ortnamn finns på internet-sidan. Dialektdatabasen har tagits fram inom Swedia 2000, ett samarbetsprojekt mellan fonetikforskare vid universiteten i Stockholm, Lund och Umeå.

Det är delar av dessa inspelningar som nu gjorts tillgängliga på nätet. På varje ort finns inspelningar, vanligen korta berättelser, av en äldre kvinna, en äldre man, en yngre kvinna och en yngre man. Till varje dialektprov finns också en översättning och en transkription som återger uttalet i skrift.

I databasen finns dessutom annan information – bl a om dialekter rent allmänt, man får veta hur inspelningarna gick till och man får fakta om de orter som ingår i undersökningarna. Så småningom ska informationen också utökas med korta beskrivningar av de karaktäristiska uttalsdragen i varje dialekt.

Avsikten med dialektdatabasen är att göra kunskp om våra nutida dialekter tillgänglig för allmänheten men också i andra sammanhang, inte minst inom skolan och annan typ av utbildning.

Arbetet med databasen ingår som en del i Swedia 2000, som också har forskning kring nutida svenskt uttal som mål. Projektet med den fullständiga titeln Swedia 2000, De svenska dialekternas fonetik och fonologi runt år 2000 finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

För ytterligare information, kontakta

i Umeå:
Eva Strangert
eva.strangert@ling.umu.se
http://www.ling.umu.se/hem

i Stockholm:
Olle Engstrand
olle@ling.su.se
eller
Anders Eriksson
anders@ling.su.se
http://www.ling.su.se/fon/index.html

i Lund:
Gösta Bruce
gosta.bruce@ling.lu.se
http://www.ling.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera