Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 januari 2003

Psykoterapi hjälper

Doktorsavhandling i psykologi av Suzanna Lundblad

Åtta av tio patienter som gått i psykoterapi mår bättre efteråt. Resultaten från fem studier, som genomförts av Suzanna Lundblad, psykolog och doktorand vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, visar på komplexiteten i den psykoterapeutiska behandlingsmetoden. Den påverkar inte bara patienten utan även psykoterapeuten.
– De flesta patienter vill att det ska vara billigt, att det inte ska göra ont och att det ska gå fort. Men i verkligheten är det precis tvärt om, säger Suzanna Lundblad.

En av studierna visar hur patienter med svåra depressionstillstånd förbättrades genom psykoanalytisk långtidspsykoterapi (1,5-4 år). Denna förändring kvarstod åtminstone efter ett år. Patienternas stämningsläge förbättrades och de fick lättare att hantera sina känslor. De utvecklades i sina relationer till andra och förbättrade sin arbetskapacitet.

En studie handlar om hur vanligt det är för psykologer att känna sexuell attraktion för patienter under psykoterapeutisk behandling och hur de hanterar dessa känslor. Ett frågeformulär skickades till 226 psykologer i Göteborg. Svarsfrekvensen var 82 procent. De flesta, 75 procent, svarade att de känt sexuell attraktion till en patient. Psykologerna tillfrågades också om rädsla för patienterna. 70 procent uppgav att de känt sig rädda för en patient under psykoterapeutisk behandling. De vanligaste sätten att hantera känslorna är att reflektera över dem inombords eller att diskutera med kolleger. Ett annat sätt att bearbeta känslorna på är att analysera dem under handledning.

En annan studie visar att patienternas upplevelse av starka känslor, positiva som negativa, korrelerade positivt med graden av personlig utveckling. Detta gällde den första och sista delen av psykoterapin, men inte mittfasen. En fallstudie visar dock att patienten var dålig på att minnas sina känslor.


Avhandlingens titel: Aspects of psychotherapy. Emotional experiences and personal development
Avhandlingsförfattare: Suzanna Lundblad, tel. 031-29 79 80(bost.), 031-3436451 (arb.)
e-post: suzanna.lundblad@vgregion.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Olof Rydén, Lund
Tid och plats för disputation: Fredagen den 31 januari 2003, kl. 10.00, sal F1, psykologiska institutionen,
Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera