Tema

Yngre barn känsligare vittnen

Yngre barns självbiografiska upplevelser är känsligare för vuxnas påverkan än äldre barn. Det kan innebära att barn förtiger hela eller delar av en upplevelse, eller lämnar felaktiga uppgifter om de får ledande frågor. Det visar studier om barns vittnesmål i en avhandling som lades fram idag vid Karolinska Institutet.

– Vi visar att barn av olika skäl kan ha svårt att minnas, men också att de kan välja att inte berätta om ett otäckt övergrepp. En av studierna i avhandlingen visar att dessa företeelser existerar, säger Rickard Sjöberg, som idag disputerade vid Karolinska Institutet.

Rickard Sjöberg har i denna studie undersökt vittnesmål från ett sexualbrottsmål. Förövaren hade spelat in sina övergrepp på video och tio barn som drabbats förhördes av polisen. Resultaten visar att barnen signifikant tenderar att undervärdera övergreppen som mindre allvarliga än vad de i själva verket var. Hälften av barnen sade sig inte alls ha varit med om något övergrepp.

Yngre barn känsligare
Rickard Sjöberg var även intresserad av vilka faktorer som kan försvåra för ett barn att berätta om ett övergrepp eller brott som begåtts mot det. I en annan studie baserad på 47 domar från sexualbrott där förövaren erkänt brottet, visade Rickard Sjöberg att anmälan om brottet dröjde längre tid ju yngre barnet var när övergreppet skedde och ju mer närstående förövaren var till offret.

I avhandlingen ingår också två studier som baseras på vittnesmaterial från en häxprocess i Rättvik på 1600-talet. En kyrkoherde har intervjuat 588 barn som misstänks ha kidnappats av en sekt och flugits iväg till ett satanistmöte. Resultatet visade att ju yngre barnen var, ju större sannolikhet att de gick med på att de varit med om den osannolika händelsen. Men Rickard Sjöberg tycker inte att man ska undvika att använda yngre barn om vittnen, tvärtom.

– Andra studier har visat att även förskolebarn kan fungera bra som vittnen om utfrågningen görs på rätt sätt. Men det är viktigt att vara medveten om att de är känsligare för påverkan än äldre barn och vuxna, säger Rickard Sjöberg.

Avhandlingens titel:
Children´s testimony

Författare:
Rickard Sjöberg, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet,
tel. 08-7286972 / 0739-80 23 05 eller mail: rickard.sjoberg@ipm.ki.se

Yngre barn känsligare vittnen

 lästid ~ 2 min