Tema

Syntetiskt östrogen kan förhindra extrem långvuxenhet

I en aktuell avhandling från Karolinska Institutet visas att behandling med ett syntetiskt östrogen skulle kunna användas för att minska tillväxten hos flickor med hotande extrem långvuxenhet. Samtidigt kan de risker som är förknippade med tidig östrogenbehandling undvikas.

Under puberteten har det kvinnliga könshormonet östrogen avgörande effekter för längdtillväxten. Östrogen påskyndar mognaden av skelettets tillväxtzoner och påskyndar även avslutningen av tillväxten.
För att kunna förstå östrogeners olika effekter på tillväxt har Ola Nilsson studerat förekomsten av östrogeners mottagarmolekyler, de så kallade östrogenreceptorerna, i tillväxtzonerna. Resultaten visar att östrogenreceptorerna förekom i tillväxtzonerna under hela puberteten. Detta innebär att nya typer av syntetiska östrogener skulle kunna användas för att specifikt styra tillväxten. Dessa östrogener har östrogenliknande effekter i vissa vävnader men motverkar östrogenets effekter i andra vävnader, vilket betyder att negativa effekter som t ex en ökad risk för bröstcancer, kunde undvikas.

Vidare undersökningar för att studera effekterna av en av dessa nya östrogener, raloxifene, på tillväxt har också gjorts. Detta läkemedel används framför allt för att behandla benskörhet och bröstcancer. Resultaten visar att raloxifene, på samma sätt som östrogen, minskar tillväxten genom att påskynda tillväxtzonernas mognad.

Detta innebär att denna nya typ av östrogen skulle kunna användas för att minska tillväxten hos flickor med hotande extrem långvuxenhet samtidigt som man undviker de risker som är förknippade med tidig östrogenbehandling. Fortsatta studier är dock nödvändiga innan denna behandling kan komma till användning inom sjukvården som en säker behandling för att minska tillväxten hos extremt långvuxna ungdomar.

Avhandlingens titel:
The role of estrogen in growth plate chondrogenesis

Författare:
Ola Nilsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet,
tel. 08-517 723 82, mobil 073 650 3616 eller mail: ola.nilson@kbh.ki.se.

Disputation:
Fredag 20 december 2002, kl. 9.00,
Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Sjukhuset, Solna.

Syntetiskt östrogen kan förhindra extrem långvuxenhet

 lästid ~ 1 min