Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2002

Snabba omställningar – en framgångsfaktor i produktionen

I sin doktorsavhandling presenterar Jürgen Kaiser forskningsresultat som är baserade på forskning i svensk verkstadsindustri. Resultaten visar att långa omställningstider i tillverkningssystem ofta beror på brister i tillverkningsorganisationen samt att tekniska förändringar med syfte att reducera omställningstider får genomslagskraft först i en välfungerande omställningsorganisation. Doktorsarbetet har utförts på Chalmers.

En fungerade omställningsorganisation kan uppnås genom att kontinuerligt fokusera på att utveckla arbetsmetoder, kompetensnivån hos medarbetarna och tillverkningssystemets stödfunktioner. För att åstadkomma detta föreslår Kaiser en ny metod för analys och effektivisering av omställningsprocesser i tillverkningssystem. Metoden som beskrivs i avhandlingen bygger på ett antal procedurer för strukturerad analys av arbetsmetoder, arbetsorganisation samt effekter på tillverkningssystemets lönsamhet. Omställningseffektivisering och strävan efter korta omställningstider i hela tillverkningskedjan framhävs som ett långsiktigt förbättringsarbete som kan bli den avgörande faktorn för framgångsrik produktion.

Avhandlingen “Evaluation of resetting performance in cellular manufacturing systems – A structured approach to sustainable improvement of resetting performance “, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 20 december kl 13.00 i sal HA2, Hörsalsvägen 4, Chalmers, Göteborg.

Kontaktinformation
Mer information:
Jürgen Kaiser, produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola, tel SKF: 031-337 1009, e-post: Juergen.Kaiser@skf.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera