Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2002

Elever med kattallergi och astma försämras i skolan

Barn som har astma och kattallergi riskerar att försämras vid kontakt med kattägare i skolan. Däremot förefaller inte kontakt med katt eller hund under det första levnadsåret öka risken för astma hos barn utan svår ärftlighet för allergisk sjukdom. Det visar en ny avhandling vid Karolinska Institutet.

– Kattallergen, allergiframkallande ämnen från katt, sprids från hem med katt via kläder och skolmiljö till hem utan katt, säger läkare Catarina Almqvist vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och Institutionen för miljömedicin, KI. Barn med redan etablerad astma och kattallergi förefaller försämras om de går i klasser med många kattägare jämfört med de som går i klasser med få kattägare.

I avhandlingen ingår bl a studier från BAMSE-projektet (Barn Allergi Miljö i Stockholm – en Epidemiologisk undersökning) som drivits från Miljömedicinska enheten i Stockholms läns landsting sedan 1994. Fyratusen barn har följts sedan födelsen. Föräldrarna har regelbundet fått fylla i enkäter, och vid fyra års ålder har blodprover tagits från mer än tvåtusen barn. Vid fyra års ålder har 260 barn utvecklat astma, och 400 barn har någon form av allergi.

– Bland barn utan allergisk sjukdom i familjen förefaller nära kontakt med katt eller hund under det första levnadsåret inte öka risken för astma, säger Catarina Almqvist. Hur barn i familjer med svår allergi påverkas kan vi däremot inte uttala oss om. Våra data tyder på att sådana familjer inte har pälsdjur hemma, sannolikt eftersom föräldrar eller syskon själva får besvär av djur. Samtidigt är ju även barnen med allergisk sjukdom passivt exponerade för katt, vilket gör det extra svårt att studera samband mellan pälsdjursinnehav och sjukdomsutveckling.

Avhandlingens titel:
Cat and dog allergens: Dispersal, exposure and health effects in childhood

Författare:
Catarina Almqvist, Institutionen för kvinnors och barns hälsa och Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet,
tel. 0733 747205 eller mail: catarina.almqvist@kbh.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera