Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2002

Den ideala televisionen i Sverige och EU

Den svenska televisionen har genomgått en smärre revolution sedan introduktionen på 1950-talet. Det visar en avhandling i statsvetenskap.

Det fanns en tid då alla svenskar bänkade sig framför TV:n och såg på ett och samma Hylands hörna eller TV-nytt. Det var före TV3, MTV och CNN. Under samma tid fick televisionen en politisk roll som informationskälla. Den skulle erbjuda medborgarna objektiva nyheter och information om det dagspolitiska läget. Det var så makthavarna ville ha det. Men i samband med en ökad internationalisering på1980-talet kom synen på televisionens politiska roll att förändras betydligt. Det visar Lucas Pettersson i sin avhandling som han lägger fram vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Televisionen kom nu att tillskrivas en central roll för medborgarnas kollektiva identitet. Politikerna poängterade att internationaliseringen innebar ett ökat behov av att värna “vår identitet som svenskar” och de ville att den “svenska” televisionen, såväl SVT som TV4, skulle sända fler program på svenska av svenska upphovsmän. Televisionen skulle inte bara ge information, utan även identitet.

Samma ideal lyftes fram av makthavarna på EU-nivå, men då var det i första hand frågan om att bidra till en europeisk identitet. Det var helt enkelt ett viktigt mål när EU ville skapa regler för och ge stöd åt den europeiska televisionen.

I avhandlingen ställs på detta sätt frågan om vilken politisk roll televisionen bör spela i samhället. Bör den i första hand förmedla politisk information, främja en politisk diskussion eller skapa förutsättningar för en politisk gemenskap? Den visar hur och när olika idéer om demokrati och kollektiv identitet har kommit till uttryck och använts för att motivera politiska beslut och handlingar som i högsta grad har konsekvenser för medborgarna.


Doktorsavhandlingens titel: information och identitet. Synen på televisionens politiska roll i Sverige och EU

Disputationen äger rum onsdag 18 december kl. 13.00 i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Frescati. Opponent är professor Sverker Gustavsson, Uppsala universitet.

Lucas Pettersson kan nås på tfn 16 15 77, e-post lucas.pettersson@statsvet.su.se

www.statsvet.su.se/forskarutbildningen/aktuella_disp_ram.htm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera