Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2002

Systemdesign som metod för förändring

När Telia skulle omvandlas från statligt verk till en mer marknadsanpassad organisation krävdes bland mycket annat att de anställda förändrade synen på “sitt” företag. Komplexa problem med hög förändringstakt kräver nya metoder, handlingsutrymmet utökas och designers designförmåga sätts på prov.

Design och systemdesign handlar om att skapa en förändring av något slag, att skapa något nytt helt enkelt. Detta “nya” kan i princip vara vad som helst – från design av en ny produkt (en mobiltelefon), en tjänst (SMS) eller en organisationsförändring (Telias omvandling från statligt verk till markandsanpassat företag).
Det “nya” kan också handla om en mental process där de som ingår i en organisation ska ändra sin mentala bild av något – för att Telia på ett bra, fungerande sätt ska kunna genomföra sin omstrukturering krävs självfallet att alla som arbetar på Telia förändrar sin syn på företaget.

Sådan mental förändring är viktig också inom exempelvis skolan – åtminstone om de nya satsningarna på individuellt anpassad undervisning ska få ett reellt genomslag och för att man ska kunna gå från utlärning (aktiv lärare och passiva elever) till aktiv inlärning (aktiv lärare och aktiva elever).

I avhandlingen “A multi-modal approach to soft systems methodology” med vilken Birgitta Bergvall-Kåreborn disputerar den 17 december, har fokus legat på metoder som riktar in sig på att utveckla designerns designförmåga. Detta är ett nytt sätt att se på metoder som håller på att växa fram främst inom sådana områden som hanterar komplexa problem med hög förändringstakt.

– Som utgångspunkt för arbetet har jag använt mig av en processmetod som fokuserar på olika perspektiv på en förändring, detta för att öka och bredda den allmänna förståelsen av situationen. Skillnaderna i vilket perspektiv olika människor har på en konkret situation kan ha sin grund i arbetsroller och hur man tror att förändringen kommer att påverka ens egen situation, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

– Vilket perspektiv man väljer kan också bero på olikheter i utbildning, bakgrund, kön och ålder.

Genom att presentera ett antal centrala aspekter på hur systemdesign ska fungera väl – både ur tekniskt, individuellt och organisatoriskt perspektiv – bidrar Birgitta Bergvall-Kåreborns forskning till att den som designar förändringarna får det stöd han eller hon behöver när det kommer till att besluta om vad som ska förändras, vad som ska uppnås samt hur utvärderingen av hur förändringsarbetet fortlöper och vilka konsekvenser det får.

Disputationen genomförs tisdagen den 17 december, opponent är professor emeritus Peter Checkland och ordförande är professor Ann Hägerfors.

Upplysningar: Birgitta Bergvall-Kåreborn, tel. 0920-49 13 27, birgitta.bergvall@ies.luth.se eller informatör Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera