Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2002

Lundaforskare i ledningen för EU-projekt om det europeiska kulturarvet

Forskare i Lund ska vara med och leda ett nytt stort EU-projekt som handlar om att göra det europeiska kulturarvet tillgängligt på Internet. ECHO – European Cultural Heritage Online – är det första stora EU-finansierade projekt som kopplar samman humanioraämnen och samhällsvetenskap med informationsteknologi.

ECHO-projektet koordineras av Max Planck Institutet för vetenskapshistoria i Berlin och bland de ledande aktörerna finns ytterligare två Max Planck Institut – för psykolingvistik i Nederländerna och för konsthistoria i Rom samt en del andra lärosäten. Sven Strömqvist, professor i lingvistik vid LU, har just varit i Berlin och tryckt på startknappen tillsammans med andra samarbetspartners. Han leder planeringen av det nya Språk- och Litteraturcentrum vid Lunds universitet där lundadelen av ECHO ska utföras.
– Mycket av de material vi hänför till kulturarvet finns redan i digital form. Men det är svårt att hitta och utnyttja det på ett systematiskt sätt. Syftet med ECHO är att samla kulturarvet och göra det tillgängligt via Internet – i första hand för forskarsamhället men senare även för skolor och allmänhet, säger Sven Strömqvist.
Den första etappen är ett pilotprojekt på 18 månader, finansierat med drygt 2 miljoner euro ur EUs femte ramprogram. Under denna tid ska de ansvariga bland annat visa att ECHO är tekniskt möjligt att genomföra.

Multimedialt och gränsöverskridande
– Vi ska bygga upp en infrastruktur med institutioner och organisationer som vill bidra med material som ska klassificeras och läggas in. Vi ska också bygga en sökmotor och annan teknik som behövs. Tekniken ska demonstreras på tre områden: språk, konsthistoria och vetenskapshistoria. För Lunds del är det ämnena lingvistik och biblioteks-och informationsvetenskap som kommer att engageras i pilotprojektet, berättar Sven Strömqvist.
– Hela ECHO-projektet är en stor utmaning men också mycket spännande. Det är både multimedialt och gränsöverskridande. Här kommer ämnen från olika fakulteter att samarbeta. Jag tror att det på sikt blir en guldgruva både för forskarsamhället och för den stora allmänheten. Det ska t.ex. bli möjligt att ladda ner inspelningar av minoritetsspråk och bilder från den miljö där språket talas.
Ambitionen är att projektet ska bli självgående. I teknikdelen ingår att utveckla verktyg för att lägga in och analysera material av olika slag.
– Att Lund har kommit med i ECHO och att vi fått en ledande funktion är ett resultat av arbetet med Språk-och Litteraturcentrum och Humanistlaboratoriet och de internationella kontakter vi fått, påpekar Sven Strömqvist.

Kontaktinformation
Sven.Stromqvist@ling.lu.se
Tel 046/222 03 89

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera