Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2002

Blodet styr socker dit det behövs

Karin Piehl Aulin är Örebro universitets första professor i fysiologi. Professuren har inriktning mot idrottsmedicin. Hennes övergripande forskningsområde handlar om människokroppens reaktion på fysisk aktivitet.

Piehl Aulin studerar hur olika muskelcellerna omsätter socker. Hon har kommit fram till att det finns tre huvudtyper av muskelceller, de som drar ihop sig snabbt, de som drar ihop sig långsamt samt en blandform. Vidare har hon undersökt när kroppen använder sig av den ena eller den andra muskelcellen. I anknytning till dessa studier undersöker hon även om det finns någon skillnad i kroppens förmåga att tillgodogöra sig olika kolhydrater samtidigt som hon tittar på kolhydraternas olika egenskaper. Kanske är det så att blodflödet till muskeln förändras när vi äter olika typer av kolhydrater och att blodflödet styr sockret till det ställe där det behövs.
– Genom att använda en metod där man tar ut små vävnadsprover från musklerna kan man analysera om det finns olikheter i hur fort olika sockerarter lagras i muskelcellerna eller hur fort de utnyttjas, säger Karin Piehl Aulin. Man kan överinlagra kolhydrater i musklerna och på så vis orka mer vilket bland annat utnyttjas inför Vasaloppet. Dessa resultat har även utnyttjats inom kirurgin där patienter kolhydratladdar inför stora operationer. Det leder bland annat till att såren läker snabbare och patienten kommer fortare på benen.

I sin anställning vid Örebro universitet är Karin ämnesföreträdare för medicinsk vetenskap. Vidare bedriver hon handledning av doktorander som är engagerade i projektet angående kolhydratomsättning och muskulatur, effekten av sömnbrist på muskulaturen och prestationsförmågan. Hon är även involverad i forskningsprojekt tillsammans med institutionen för idrott och hälsa och Universitetssjukhuset Örebro där man undersöker eventuella samband mellan muskulatur och benskörhet. Ett annat stort intresse är den nya läkarutbildningen där hon deltar i rekryteringsgruppen för professorer.

För mer information, kontakta Karin Piehl Aulin på telefon 019-30 12 26 (säkrast idag torsdag 12 december), eller e-post karin.piehl-aulin@ivo.oru.se.

Foto på Karin Piehl Aulin finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#aulin.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Karin Piehl Aulin på telefon 019-30 12 26 (säkrast idag torsdag 12 december), eller e-post karin.piehl-aulin@ivo.oru.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera