Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2002

Trötthet i ryggen kan mätas

Personer med långvariga, återkommande smärtor i ländryggen (svanken) kan ofta uppleva trötthet i ryggen. Studier har visat att dessa personer ofta har lägre styrka och sämre uthållighet i sina ryggmuskler än personer utan smärttillstånd i ryggen, så kallade ryggfriska personer.

Sjukgymnast Britt Elfving har i sin doktorsavhandling utvärderat en mätmetod, vilken på ett objektivt sätt antas mäta muskeltrötthet. Mätmetoden heter elektromyografi (EMG). När en muskel spänns (kontraheras), kan man registrera elektriska signaler från muskeln. Dessa kan mätas genom att små elektroder fästs på huden ovanför den muskel som ska undersökas. Man kan se på signalerna något som kan tolkas som att muskeln tröttas ut. Sammanlagt testades 57 patienter med långvariga ländryggssmärtor och 73 ryggfriska personer. Statistiska analyser visade att ryggmuskelstyrkan var signifikant lägre hos patienterna än hos de ryggfriska, och att de ryggfriska tröttade ut sina muskler i högre grad.

Patienterna hade också fyllt i frågeformulär, där de bland annat skattade hur mycket deras ländryggssmärtor påverkade hälsan, förmågan att utföra dagliga aktiviteter (t. ex. sitta, stå, gå, lyfta, bära, böja sig, klä på sig) och även självtilliten att klara dessa. Det visade sig, att de patienter vars ryggmuskler i lägre grad visade tecken på uttröttning och även återhämtade sig mer långsamt, hade signifikant fler begränsningar i aktiviteter och i självtilliten att klara dessa. Begränsningarna gällde t ex personlig omvårdnad, förmåga att lyfta tunga saker, böja sig ner eller gå ner på knä. Skillnaderna mellan patienterna i genomsnitt och de friska skulle kunna bero antingen på att vissa muskelfibrer hos patienterna har förminskats i storlek på grund av ryggsmärta och sekundärt ändrat rörelsemönster, eller på att en andel av patienter helt enkelt inte vågade “ta i” i testet på grund av rädsla för att smärtan skulle förvärras.

Således kan det tänkas att det är ett gott tecken att kunna aktivera sin ryggmuskulatur tillräckligt för att åstadkomma en uttröttning under ett sådant här test. Vidare forskning kan visa hur muskelfunktionen förändras med t ex styrketräning av ryggmuskulaturen hos patienter med långvariga ländryggssmärtor.

Avhandlingens titel:
Lumbar muscle fatigue and recovery – Evaluation of electromyography in patients with long-term low-back pain and in healthy subjects

Författare:
Britt Elfving, Neurotec-institutionen, sektionen för sjukgymnastik,
Karolinska Institutet, tel. 070 266 8330 eller mail: britt.elfving@neurotec.ki.se

Disputation:
Fredag 13 december 2002, kl. 9.15, Hörsal HI Röd, Alfred Nobels allé 23,
KIs Campus Huddinge (mellan Södertörns högskola och Huddinge Universitetssjukhus).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera