Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2002

Låg födelsevikt och genetiska faktorer orsakar hypospadi

Hypospadi, som innebär att urinröret mynnar på undersidan av penis, är en av de vanligaste missbildningarna med en förekomst av 1 per 300 pojkar. I en aktuell avhandling från Karolinska Institutet används flera grundläggande genetiska metoder i syfte att identifiera orsaker till hypospadi.

Det studerade materialet omfattar 2500 individer med hypospadi, motsvarande cirka hälften av alla registrerade fall i Sverige. I materialet identifierades 18 enäggstvillingar, där enbart en av tvillingarna hade hypospadi. I 16 av dessa par var det den mindre tvillingen som drabbats. Detta visar att låg födelsevikt, oberoende av den genetiska bakgrunden, har betydelse för uppkomsten av hypospadi. Födelsevikten hos 946 studerade pojkar med hypospadi var signifikant lägre än hos deras respektive bröder.

Flera observationer talar för att genetiska faktorer är betydelsefulla för uppkomsten av hypospadi. Vid undersökning av 2138 familjer rapporterades ett eller flera ytterligare fall av hypospadi hos 7 procent. Resultat från en segregationanalys kan tolkas som att hypospadi har en multifaktoriell bakgrund i de flesta fall, medan mutationer i enstaka gener orsakar en mindre andel.

Genetiska analyser gjordes i 69 familjer med minst två pojkar med hypospadi och fem kromosomregioner påvisades där gener involverade i hypospadi sannolikt är placerade. I en familj identifierades en mutation i genen HOXA13. Denna mutation orsakar hand-foot-genital syndrome, vilket karaktäriseras av milda utvecklingsstörningar i skelett och genitalia. HOXA13-mutationen illustrerar att HOX-mutationer hos människa kan resultera i mycket diskreta symptom och är ett exempel på dominant nedärvning av hypospadi.

Den övergripande målsättningen med arbetet var att identifiera orsaker till hypospadi, vilket dessutom kan ge insikter i grundläggande mekanismer för könsutvecklingen. Det kan också medföra ökad information till drabbade familjer. Om man i framtiden lyckas identifiera den molekylära orsaken till hypospadi kan det möjliggöra riktad behandling.

Avhandlingens titel:
Genetic studies of hypospadias

Författare:
Louise Frisén, Institutionen för molekylär medicin, Karolinska Institutet,
tel. 08-104444 eller mail: louise@frisen.com

Disputation:
Fredag 13 december 2002, kl. 9.00, Lars Leksells auditorium,
Medicinhistoriska museet, Karolinska sjukhuset, Solna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera