Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2002

VÄRLDSLEDANDE FORSKNINGSCENTER I ÖRNSKÖLDSVIK UTVECKLAR DIGITAL TRYCKTEKNIK

I Örnsköldsvik driver Mitthögskolan ett internationellt forskningscenter inom digital tryckteknik. Digital Printing Center, DPC, har etablerat ett mycket intimt samarbete med pappersindustrin och mediebranschen. – Idag samarbetar vi kontinuerligt med ett tjugotal olika företag. Dessutom delar vi lokaler med branschens forskningsinstitut, vilket ger oss en breddad kompetens, säger Lars Eidenvall, chef vid DPC.

I Örnsköldsvik driver Mitthögskolans Institution för Informationsteknologi och medier avancerad tryckteknisk forskning. Initiativet till centrat, som funnits sedan år 2000, kom från pappersindustrin.
Den snabba teknikutvecklingen i branschen ställer nya krav och det behövs kvalificerad forskning. Trycksaksproduktionen har effektiviserats och det har blivit möjligt att producera mindre upplagor. Ord som “print on demand” och “variabeltryck “har letat sig in i den grafiska vokabulären.
Den digitala trycktekniken har kommit för att stanna, men fortfarande finns problem när det gäller kvalitet och körbarhet som måste lösas.

Avancerat laboratorium
DPC driver ett tiotal forskningsprojekt. Ett av dessa handlar om hur man kan undvika skador vid falsning av papper. De digitala tryckteknikerna ställer andra krav på papperet. Vid till exempel xerografiskt tryck, samma teknik som laserskrivare, torkas papperet ut under processen . Det medför sprickkänslighet och problem med statisk elektricitet.
-Forskning kring detta problem är ovanligt, trots att tryckerierna länge påpekat dessa brister. Vi har genomfört omfattande försök och räknar med att dokumentera en gedigen kartläggning, berättar Johan Eklund, projektledare vid DPC.
Laboratoriet vid DPC har ett toppmodernt digitalt tryckeri.
– Här kan vi simulera i miljöer som motsvarar allt från smällkall vinter i Kiruna till monsunregn på Bahamas. Luftfuktigheten kan nämligen varieras mellan 10 till 90 procent, säger Johan Eklund.
– DPC fyller en viktig funktion som en neutral part i Sverige när det gäller tryckteknisk forskning, avslutar Lars Eidenvall.

Kontaktinformation
För mer information och pressbilder kontakta:
Lars Eidenvall, chef vid DPC
Mitthögskolan i Örnsköldsvik.
0660 – 57861, 070-6236362, lars.eidenvall@mh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera