Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2002

Tidiga sociala förhållanden påverkar livschanser senare i livet

Vilket inflytande har barns tidiga familjemiljö för deras utbildningsmöjligheter, och främst, för deras dödlighetsrisk under olika skeden av livscykeln? Det frågar sig sociologen Bitte Modin, Centrum för ojämlikhet i hälsa (CHESS), Stockholms universitet i sin doktorsavhandling. Hon har undersökt de långsiktiga livschanserna bland barn som växte upp under den första hälften av 1900-talet i Sverige.

Två aspekter av tidig familjestruktur ställs i fokus: barnets turordning i syskonskaran och moderns civilstånd vid tidpunkten för barnets födelse, dvs. om hon var gift eller ogift. Men författaren har även tagit hänsyn till social klass och vissa biologiska förhållanden vid födseln, liksom flera indikatorer på sociala förhållanden i vuxen ålder. Avhandlingen baserar sig på samtliga 14 192 barn som föddes levande på Uppsala Akademiska sjukhus mellan åren 1915 och 1929.

Resultaten visar att skolbetyg i tredje klass var lägre ju senare i syskonskaran barnet var född. Barn som var födda utanför äktenskapet skiljde sig dock inte signifikant ifrån de som var födda inom äktenskapet med avseende på tredjeklassbetyg. Beträffande uppnådd utbildning sjönk sannolikheten för att ha genomgått gymnasial utbildning dramatiskt med stigande syskonordning. Också barn som var födda utanför äktenskapet hade en signifikant lägre sannolikhet att ha utbildat sig på gymnasium i jämförelse med barn som var födda inom äktenskapet.

Även med avseende på dödlighetsrisk under fyra olika stadier av livet (spädbarnstid, barndom, vuxen ålder och hög ålder) pekade den övergripande bilden på en klar nackdel för individer som var födda sent i syskonskaran. Män som var födda utanför äktenskapet visade också på en förhöjd risk att dö i ischemisk hjärtsjukdom i åldersintervallet 55-80 år. Denna överdödlighet förklarades till stor del av den mer än dubbelt så höga dödligheten bland utomäktenskapligt födda män som förblev ogifta i vuxen ålder i jämförelse med motsvarande grupp av inomäktenskapligt födda män.


Doktorsavhandlingens title: Setting the scene for life. Longitudinal studies of early social disadvantage and later life chances.

Disputationen äger rum onsdag 18 december kl. 10.00 i aulan, Sveaplan Sveavägen 160. Opponent är Dr Diana Kuh, University College London, Department of Epidemiology and Public Health.

Bitte Modin är för tillfället bosatt i New Jersey och kan säkrast nås på e-post bmodin@chess.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera