Tema

Autoantikroppar vanliga hos anorexipatienter

En stor andel patienter med anorexi och/eller bulimi har antikroppar mot kroppsegna ämnen som är inblandade i hjärnans kontroll av ätbeteendet. Resultaten tyder på att det finns ett samband mellan ätstörningar och såväl nervsystem som immunsystem.

I studien deltog 57 kvinnor, mellan 17 och 42 år gamla, med anorexi och/eller bulimi. Av dessa hade 74 procent antikroppar i blodet mot kroppsegna ämnen, framför allt en peptid som kallas α-MSH. Hos en motsvarande kontrollgrupp var förekomsten av dessa antikroppar endast 16 procent.

Eftersom α-MSH är inblandat i den normala regleringen av ätbeteende och kroppsvikt, är det möjligt att förekomsten av antikroppar kan ha betydelse vid ätstörningar. Antikroppar mot två peptidhormoner kallade ACTH och LHRH påvisades också. ACTH deltar i kroppens stressreglering medan LHRH är av betydelse för ägglossningen. Flera av de ämnen, som antikroppar påvisats mot, kan binda till serotonin. Möjligheten finns då att antikropparna kan blockera serotoninets bindningsställen. En ökad mängd fritt serotonin har tidigare beskrivits hos patienter med anorexi.

Ytterligare forskning pågår nu för att utröna om och hur dessa fynd är relaterade till anorexi och bulimi, och möjligtvis till stress.

Publikation:
Autoantibodies against a-MSH, ACTH and LHRH in anorexia and bulimia nervosa patients.
Fetissov SO, Hallman J, Oreland L, af Klinteberg B, Grenbäck E, Hulting A-L, Hökfelt T.
Proc Nat Acad Sci Online, vecka 50 (2002)
Se: www.pnas.org/papbyrecent.shtml

För mer information, kontakta:
Serguei Fetissov, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet,
tel. 08-728 7068 eller mail: serguei.fetissov@neuro.ki.se
(För information på svenska, kontakta professor Tomas Hökfelt, tel. 08-728 7070)

Autoantikroppar vanliga hos anorexipatienter

 lästid ~ 1 min