Tema

Forskare vid Karolinska Institutet utsedd till ny ledamot av AAAS

Professor Lars Hammarström vid Karolinska Institutet har blivit belönad med hederstiteln ledamot av The American Association for the Advancement of Science, AAAS.

Som medlem av avdelningen för odontologi har professor Lars Hammarström valts till ledamot av AAAS för sina värdefulla bidrag till utbildning och forskning inom odontologin, speciellt upptäckten av tartratresistent fosfatas i osteoklaster [en typ av benceller] och användandet av emaljproteiner vid behandling av tandlossningssjukdomar.

I år har totalt 291 medlemmar i AAAS upphöjts till denna titel för sina försök att utveckla forskningen och befordra användningsområden som anses utmärkande vetenskapligt eller socialt. Endast ett fåtal svenskar har tidigare belönats med titeln ledamot. Nya ledamöter erhåller ett diplom och en guldnål lördagen den 15 februari, 2003 i samband med 2003 års AAAS-möte i Denver, USA.

Traditionen att upphöja medlemmar i AAAS till ledamöter började 1874. Medlemmar kan föreslås till ledamöter av respektive styrgrupp i någon av AAAS 24 avdelningar eller av tre tidigare ledamöter. Varje styrgrupp granskar och bedömer sedan de föreslagna medlemmarna. En lista på föreslagna kandidater går till AAAS centrala råd, där en omröstning bestämmer det slutliga urvalet.

För mer information, kontakta:
Carol Hoy, tel: +1 202 326 6434 eller mail: choy@aaas.org

* * *

The American Association for the Advancement of Science (AAAS), som grundades 1848, verkar för utveckling av vetenskapen genom projekt program och publikationer inom forskningspolicy, utbildning och internationellt samarbete. AAAS är världens största sammanslutning av forskare. AAAS ger bland annat ut den vetenskapliga tidskriften Science och administrerar websidan EurekAlert! – www.eurekalert.org – för senaste nytt inom vetenskap och teknik.

Forskare vid Karolinska Institutet utsedd till ny ledamot av AAAS

 lästid ~ 1 min