Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2002

Hur kan vi förstå dagens globala system?

Hur skall dagens föränderliga värld, kännetecknad av olika globaliseringsprocesser, förstås? Kring denna fråga kretsar en just publicerad avhandling med titeln A Meta-theoretical Foundation for the Study of International Relations in a Global Era, författad av Mikael Baaz, verksam vid institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet.

Utgångspunkten för avhandlingen är att det krävs bra teorier för att lyckas med denna förståelse. Vidare utgår författaren från att ingen teori är bättre än de metateoretiska fundament på vilken den vilar. Från denna utgångspunkt företar författaren en systematisk genomgång av de viktigaste idétraditionerna inom det vetenskapliga studiet av internationella relationer. Resultatet av denna genomgång visar att ingen av idétraditionerna inom disciplinen förefaller vara väl skickad för att förstå dagens globaliserade värld, kännetecknad av framför allt genomgripande förändring. Förklaringen till detta återfinns i de olika teoriernas metateoretiska utgångspunkter.

Efter denna inledande kritik skiftar avhandlingen karaktär och författaren övergår till att lämna ett konstruktivt bidrag till hur en metateori för studiet av internationella relationer för det tjugoförsta århundradet kan se ut. Utgångspunkten för detta bidrag är Neo-klassisk social konstruktivism. Vilket är ett bidrag, inte till hur man direkt skall förstå dagens globaliserade värld, utan ett bidrag till hur teorier, vilka möjliggör en sådan förståelse, bör konstrueras. Neo-klassisk social konstruktivism kännetecknas av att vara systematisk renkonstruktiv. Avhandlingen är en tvärvetenskaplig syntes, vilket innebär att den drar samman redan vunna insikter inom social teori samt adderar en del nytt, allt i syfte att presentera en heltäckande metateori, vilken, efter operationalisering, kan användas för att förstå alla sociala händelser i dagens internationella samhälle. Ontologiskt bygger Neo-klassisk social konstruktivism på antagandet att agenter formar regler – regler utgör institutioner – institutioner formar strukturer – strukturer formar samhällen – samhällen formar aktörer och avgör vem som är agent och vem som inte är det – agenter interagerar informerade och socialiserade av institutioner – därigenom förändras och/eller upprätthålls regler och institutioner. Denna process pågår kontinuerligt. Epistemologiskt är arbetet baserat på amerikansk pragmatism, Sartreansk situationism och en kombination av såväl intentions- som orsaksförklaringar. Axiologiskt bygger avhandlingen på Waltzeriansk moralisk minimalism samt en kombination av empirisk och normativ teori. Avhandlingen avslutas med ett exempel där en diskussion om mänskliga rättigheter eller fel genomförs.

Avhandlingens titel: A metatheoretical foundation for the study of international relations in a global era. A social constructivist approach
Avhandlingsförfattare: Mikael Baaz, tel. 031-42 43 73(bost.), 031-773 4326 (arb.)
e-post: mikael.baaz@padrigu.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Håkan Wiberg, Köpenhamn
Tid och plats för disputation: Lördagen den 7 december 2002, kl. 13.15, Sal 10, universitetets huvudbyggnad,, Vasaparken, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera