Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2002

Staten som informatör eller propagandist?

I Staten som informatör eller propagandist? visar Hanna Kjellgren att det i svensk informationspolitik länge fanns en skepsis mot att den politiska majoriteten spred sina uppfattningar via den offentliga informationen, men att acceptansen för sådan information har blivit större. Ett annat viktigt resultat är att synen på statens roll i informationspolitiken återspeglar synen på statens roll i förvaltningspolitiken och de sakpolitiska områden inom vilka offentlig information sprids.

Bakgrunden till undersökningen är den offentliga informations-verksamhetens snabba tillväxt i västvärlden under efterkrigstiden. I Sverige sprider bland annat departement, myndigheter, kommuner, sjukhus och skolor information till medborgarna. Ibland riktas kritik emot att den information som sprids är politiskt vinklad eller felaktig. Hur har man i svensk informationspolitik förhållit sig till denna kritik? Bör den politiska majoriteten ha makten över den offentliga informationens innehåll eller bör innehållet i någon mening vara neutralt? Vilken makt bör tjänstemän, informatörer och olika samhällsintressen ha över den offentliga informationens innehåll?

Hanna Kjellgren undersöker de svar som svensk informationspolitiks organisering och debatt ger på dessa frågor, från andra världskriget fram till idag. Undersökningen av informationspolitikens framväxt börjar vid upprättandet av Statens informationsstyrelse under andra världskriget och slutar i den moderna diskussionen om samhällsinformation och EU-information.

Hanna Kjellgren är verksam som forskare och lärare i statsvetenskap vid högskolan Trollhättan/Uddevalla. Staten som informatör eller propagandist? är hennes avhandling i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Avhandlingens titel: Staten som informatör eller propagandist? Om statssyners betydelse i svensk informationspolitik
Avhandlingsförfattare: Hanna Kjellgren, tel. 031-84 19 86(bost.), 0522-657378 (arb.)
e-post: Hanna.Kjellgren@htu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Anker Brink Lund, Odense
Tid och plats för disputation: Fredagen den 20 december 2002, kl. 13.15, Sal 10, universitetsbyggnaden,
Vasaparken, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera