Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2002

God livskvalitet hos patienter som haft elakartad blodsjukdom

I en aktuell avhandling från Karolinska Institutet presenteras studier av livskvalitet med en ny metod som fångar individuella aspekter. Personer som haft Hodgkin sjukdom rapporterade en signifikant sämre fysisk hälsa men däremot inte en sämre livskvalitet.

Hodgkins sjukdom, en form av lymfkörtelcancer, är en malign blodsjukdom som oftast behandlas med cellgifter och i många fall även med strålning. Behandling är i de avancerade fallen påfrestande med upprepade cellgiftsbehandlingar som ger en mängd komplikationer. Av alla patienter som får Hodgkins sjukdom överlever ungefär 70 procent i mer än fem år.

I en aktuell avhandling av sjuksköterskan Lena Wettergren, Karolinska Institutet studerades livskvalitet med en ny metod som fångar individuella aspekter. Personer som behandlats för Hodgkins sjukdom för mer än 5 år sedan jämfördes med ett slumpmässigt urval av befolkningen i Stockholms län.
Det är spännande med en metod som också kan fånga upp positiva aspekter på att vara sjuk, vilket frågeformulär sällan gör, säger Lena Wettergren.

Både de personer som haft Hodgkins sjukdom och kontrollgruppen ansåg att familjen, den egna hälsan, arbete och förhållanden till andra människor var viktigast i livet. De vanligaste problemen till följd av Hodgkins sjukdom som togs upp var tankar på och oro kring sjukdomen, trötthet och seneffekter på hud och slemhinnor. Sextiosex procent av de tillfrågade ansåg att sjukdomen gett dem en förändrad syn på livet och sig själva.

De personer som haft Hodgkin sjukdom rapporterade en signifikant sämre fysisk hälsa men däremot inte en sämre livskvalitet. Studien konkluderar att faktorer som är relaterade till god livskvalitet hos personer som behandlats för Hodgkins sjukdom är lindrigare stadium av sjukdomen, hög Känsla Av Sammanhang i livet och bättre upplevd ekonomisk situation.


Avhandlingens titel:
Quality of life in patients with malignant blood disorders. A clinical and methodological study.

Författare:
Lena Wettergren, Institutionen för omvårdnad,
tel. 08-517 758 35, mobil 070 433 7518 eller mail lena.wettergren@medks.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera