Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2002

Gap mellan miljövetenskap och miljöarbete

Biologen säger en sak, kemisten en annan och geologen en tredje. En kommunekolog som bett vetenskapen om hjälp med ett miljöproblem står mer frågande efter att ha få svaren. Olika discipliner inom miljövetenskap samarbetar inte vilket leder till att forskningsresultat i vissa fall inte blir praktiskt användbara.

Michelle Benyamine har i en doktorsavhandling undersökt varför forskare inom miljövetenskapen kan komma fram till motstridiga slutsatser och vad konsekvenserna blir.
– Forskarna har olika sätt att tillämpa tillgängliga teorier, säger Michelle Benyamine. Om man studerar samma sak, men utifrån olika disciplinära sammanhang kommer man till olika slutsatser. Biologen påvisar de negativa konsekvenserna av att man kvävegödslar medan skogsvetaren påvisar de positiva konsekvenserna.

Praktikern som ska hantera miljöproblemet får då dra sina egna slutsatser vilket ytterligare isolerar vetenskapen. Benyamine menar att det är inte de enskilda miljöforskarnas fel att de inte kan hjälpa praktiker med miljöproblem. Problemet är att det är mer meriterande att sitta på kammaren och skriva artiklar än att hjälpa till att omsätta kunskaper praktiskt.
– Jag är inte alls emot att vissa vetenskapliga discipliner måste sitta avskärmade från samhället
i sin forskning men miljöproblemen är akuta och inom miljövetenskapen fungerar det inte att isolera sig, säger Michelle Benyamine.

Michelle Benyamine disputerar inom ämnet miljövetenskap på avhandlingen “Theoretical disputes and practical environmental dilemmas” den 6 december 2002 klockan 10:15 i Hörsal D, Örebro universitet.

För mer information kontakta Michelle Benyamine på telefon 019-30 39 50 eller e-mail: michelle.benyamine@nat.oru.se.

Foto på Michelle Benyamine finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#benyamine

Kontaktinformation
För mer information kontakta Michelle Benyamine på telefon 019-30 39 50 eller e-mail: michelle.benyamine@nat.oru.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera