Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2002

Skiljer sig finska och svenska middagssamtal åt?

Vid middagssamtal talar svenskar mera och har kortare pauser jämfört med finländare. Det framkommer i en doktorsavhandling av Marja-Terttu Tryggvason.

Studien är en komparativ studie i vilken ingår 60 familjer. Empiriskt material samlades in genom att spela in på video ett middagssamtal i varje familj. Middagssamtalet i svenska familjer var något mera sammanhängande än i finska familjer och nådde tidvis djupare nivå. Finländare höll sig hellre till fakta än utsatte sig för diskussioner. Svenska familjer lade vikten vid moral och etik i sina diskussioner medan finska familjer kommenterade bordssvanor. Jämförelsen mellan två finska grupper gav en förvånansvärd upptäckt att sverigefinska familjer, trots att mammorna hade bott över 20 år i Sverige och alla barnen var svenskfödda, hade bibehållit sin finska samtalsstil i hög grad.

Syftet med studien är att jämföra samtalsstilar mellan finländare och svenskar ur flera aspekter. Samtalsstilarna antas härröra sig från socialisationsprocessen. Den är en process under vilken ett barn lär sig sitt modersmål på det sätt som dess familj eller grupp använder samt vanor och värderingar som förekommer i referensgruppen.

Variationerna mellan finska och svenska samtalsstilar antyder att språksocialisations-mönstren avviker också från varandra. Variationerna kan medföra konsekvenser för ett möte i ett klassrum.

Marja-Terttu Tryggvason är ped.lic. och forskare vid Södertörns högskola.

Doktorsavhandlingen titel: Language – mirror of culture. A case study on language socialisation with Finns living in Finland and Sweden and Swedes living in Sweden


Disputationen äger rum fredag 29 november kl. 10.00 i sal J208, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 30. Opponent är universitetslektor Ann-Carita Evaldsson, Linköpings universitet.

Marja-Terttu Tryggvason kan nås på tfn 08-608 40 91.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera