Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2002

Informations- och kommunikationsteknik – nya möjligheter eller hinder för familjer som har ett barn med funktionshinder?

Vilka erfarenheter och förväntningar har familjer med barn med olika former av funktionshinder angående ny teknik och datorer? Resultaten från fem internationellt publicerade delstudier presenteras i en avhandling av Peg Lindstrand.

Informations- och kommunikationstekniken (IKT) har fått en utökad betydelse inom många samhällsområden så också för barn och unga med olika former av funktionshinder. Tekniken existerar och finns färdig att användas, men frågan är hur ny teknik kan tillämpas i vardagslivet i familjer som har barn med funktionshinder samt i skol- och fritidsmiljön. De svårigheter som existerar i ett komplext samhälle framträder. Resultaten visar att den verktygs- eller redskapssyn som finns inbäddad i IKT-området ofta utesluter de kulturella aspekterna. De behov som dessa familjer redovisar hamnar i bakgrunden.

Peg Lindstrand arbetar vid Lärarhögskolan i Stockholm som lärare/forskare. Hon har lång erfarenhet från den verklighet hon beskriver genom arbete inom förskola/skola, barnhabilitering och socialtjänst.


Doktorsavhandlingens titel: ICT is the Answer – But What is the Question? Parents of children with disabilities: their thoughts, experiences, and expectations of Information and Communication Technology (ICT)

Disputationen äger rum fredag 29 november kl. 14.00 i H-aulan, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 30. Opponent är försteamanuensis Berit Rognhaug, Universitetet i Oslo.

Peg Lindstrand nås på tfn 08-737 56 43

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera