Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2002

Klimakteriebesvär hos män och kvinnor

Män kan också ha klimakteriebesvär. Så mycket som en tredjedel av en grupp män över 55 år angav att de upplevde svettningar och värmevallningar, visar en forskare från Linköpings universitet. En annan medlem i samma forskargrupp har funnit att akupunktur ofta fungerar bra mot kvinnliga klimakteriebesvär.

Forskargruppen är knuten till avdelningen för obstetrik och gynekologi. Två av dess forskare disputerar inom kort: Yvonne Wyon som studerat akupunktur mot kvinnliga klimakteriebesvär, och Anna-Clara Spetz som studerat liknande besvär hos män.

Båda avhandlingarna innehåller också studier av en kärlvidgande peptid kallad CGRP. Denna tycks vara inblandad i uppkomsten av svettningar och värmevallningar hos kvinnor, och kanske också hos män. Yvonne Wyon och hennes handledare professor Mats Hammar var bland de första i världen som gjorde detta fynd, som kan komma att leda till ett nytt sätt att behandla klimakteriebesvär.

I Anna-Clara Spetz’ avhandling ingår bl a en enkät som skickats till drygt 1800 män över 55 år. Enkäten visar att en tredjedel av männen hade svettningar och värmevallningar, och att hälften av dessa män tyckte de var besvärande. Hon fann också ett samband mellan svettningar-värmevallningar och symtom som anses hänga samman med låga testosteronhalter i blodet, t ex lägre muskelstyrka, lägre uthållighet, sänkt livskvalitet och nedstämdhet.

Anna-Clara Spetz har också jämfört två olika kastrationsmetoder för män med prostatacancer: östrogenbehandling respektive kirurgisk eller annan typ av medicinsk potent kastrationsbehandling. Östrogenbehandlingen ledde till betydligt mindre problem med svettningar och värmevallningar. Metoden fungerar lika bra när det gäller överlevnad och effekt på prostatacancern, medan eventuella biverkningar fortfarande undersöks.

Den andra linköpingsdoktoranden, Yvonne Wyon, har studerat akupunktur för behandling av kvinnliga klimakterieproblem. Ungefär en femtedel av de studerade kvinnorna svarade inte alls på akupunkturen, men de övriga minskade sina besvär med ca 75 procent. Det är en lägre siffra än för östrogenbehandling, som minskade besvären med ca 90 procent, men hög nog för att vara ett bra alternativ för de kvinnor som inte vill eller inte bör använda östrogen (t ex kvinnor som haft bröstcancer eller har ärftlig risk för bröstcancer).


Yvonne Wyons avhandling heter Vasomotor symptoms in postmenopausal women – the role of acupuncture and calcitonin gene-related peptide. Yvonne Wyon disputerar den 29 november med professor Britt-Marie Landgren som opponent. Yvonne Wyon har tel 013-22 20 00, yvonne.wyon@lio.se.
Anna-Clara Spetz avhandling heter Vasomotor symptoms in men and the role of calcitonin gene-related peptide. Anna-Clara Spetz disputerar den 6 december med professor Jan-Erik Damber som opponent. Anna-Clara Spetz har tel 013-22 31 24, anna-clara.spetz@lio.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera