Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2002

Arbetslös men inte “passiv”

Enligt en undersökning av arbetslösa under de första krisåren på 1990-talet finns inga tydliga tecken på att de arbetslösa skulle ha passiviserats. En majoritet av de arbetslösa förefaller snarare leva förhållandevis aktiva liv. Flertalet av dem ägnar sig åt flera olika fritidsaktiviteter och söker aktivt efter arbete. En majoritet av de arbetslösa anser dessutom att de inte har svårt att få tiden att gå om dagarna och att de kan sysselsätta sig med saker de tycker är meningsfulla. Det visar Charlotte Samuelsson vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet i sin doktorsavhandling.

I den långtidsarbetslösa gruppen finns det däremot tecken på att många kan uppleva den lediga tiden som ett problem. En jämförelsevis stor andel av de långtidsarbetslösa har t.ex. ofta svårt att sysselsätta sig med saker de tycker är meningsfulla, vilket bl.a. kan bero på att de har ett relativt lågt fritidsdeltagande och ägnar förhållandevis lite tid till att söka arbete.

Undersökningen visar vidare att ett engagemang i olika aktiviteter kan hjälpa individen att hantera sin situation. Ju fler metoder de arbetslösa använde för att söka arbete, desto större var sannolikheten att de skulle få en ny anställning. Ett engagemang i flera fritidsaktiviteter, men även delvis att aktivt söka arbete, förefaller därtill kunna hjälpa de arbetslösa att upprätthålla en strukturerad och meningsfull tillvaro. Hushållsarbete tycks däremot mer vara ett sätt att få tiden att gå i brist på annan sysselsättning.


Doktorsavhandlingens titel: Att göra eller inte göra… Arbetslösas fritidsdeltagande, sökaktivitet, anställningsmöjligheter och tidsstruktur

Disputationen äger rum fredag 6 december kl. 13.00 i hörsal 5, hus B, Södra Huset, Frescati. Opponent är professor Knut Halvorsen, Senter for sosial forskning og dokumentasjon ved Högskolen i Oslo, Norge.

Charlotte Samuelsson kan nås på telefon 08-527 334 48, e-post charlotte.samuelsson@skolverket.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera