Tema

Svensk universitetsrektor blir rysk hedersdoktor

Ingegerd Palmér, rektor vid Luleå tekniska universitet, promoveras till hedersdoktor vid Pomor State University i Arkhangelsk, Ryssland, på fredag. I motiveringen till utnämningen framgår att Ingegerd Palmér får titeln på grund av sitt ”bidrag till att utveckla Pomor State University, Arkhangelsk, till ett centrum i den europeiska delen av norra Ryssland”.

Ingegerd Palmér får mottaga titeln hederdoktor vid en officiell ceremoni den 22 november i Arkhangelsk i samband med universitetets 70-årsfirande. Jubileet sammanfaller med ”Lomonosov-dagarna” som hålls till minne av den ryska upplysningens fader.

Utnämningen ska ses mot bakgrunden av det ökade samarbetet mellan universiteten i Luleå och Arkhangelsk. I våras avslutade 15 ryska studenter sina studier vid Luleå tekniska universitet och examinerades till civilingenjörer resp. civilekonomer. Tidigare i år slöts också ett nytt samarbetsavtal beträffande studenter, lärare och forskare.

Samarbetet mellan de ryska och norrbottniska universiteten fördjupas nu att även omfatta så kallade sandwich-doktorander, det vill säga ryska naturvetare som delvis får sin forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet.

Fotnot: Michail Lomonosov (1711-1765) föddes i Arkhangelsk och brukar betraktas som Rysslands förste vetenskapsman.

Kontaktinformation
Upplysningar: Johan Hellstrand, internationell handläggare, tel 070-369 22 77, eller Jan Nyberg, pressansvarig, 0920-49 16 21, 070-672 01 11

Svensk universitetsrektor blir rysk hedersdoktor

 lästid ~ 1 min