Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2002

Det äldsta hos människan är hunden

När människor först nådde den Nya världen, dvs. Syd- och Nordamerika, hade de hundar med sig. Hunden har alltså varit människans följeslagare i minst 12 000 år och är vårt äldsta tamdjur. Det visar resultat som Carles Vilà, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, i samarbete med forskarkollegor i USA, Mexiko och Peru presenterar i dagens nummer av vetenskapstidskriften Science.

Arkeologiska fynd visar att det funnits hundar i Nordamerika i mer än 9 000 år. Hundar är det enda tamdjur som funnits spritt i både den Gamla och den Nya världen redan före Columbus tid. Hundar tämjdes från gråvarg och därför skulle den logiska förklaringen till att det funnits hundar i Syd- och Nordamerika under så lång tid vara att vargar tämjts av infödda amerikaner oberoende av den Gamla världen.

För att testa om den hypotesen kunde vara riktig har Carles Vilá och hans forskarkollegor studerat arkeologiska fynd av ben från hundar från tiden före de europeiska erövrarna, fynd som är geografiskt spridda från Sydamerika till Alaska. För att fastställa släktskapsförhållanden har forskarna analyserat den del av arvsmassan som kallas mitokondriellt DNA.

Resultaten visar – tvärt emot hypotesen – att de äldsta kända hundarna i Amerika är genetiskt mer lika hundar från den Gamla världen än de liknar Nordamerikas gråvargar. Resultaten tyder därför på att redan när små grupper av nomadiserande jägare och samlare korsade Berings sund från Asien till Nordamerika för mer än 12 000 år sedan, hade de hundar med sig. Den genetiska spridningen hos de äldsta amerikanska hundfynden talar också för att de hundar som då fördes in representerade flera olika släktskapslinjer.

Analyserna visar dessutom att de moderna amerikanska hundraserna inte bär några genetiska spår av de tidigaste amerikanska hundarna. Det betyder alltså att européernas ankomst till den Nya världen efter Columbus också hade dramatiska konsekvenser för de infödda hundarna: de gamla hundraserna ersattes med nya av europeisk härstamning.

Att det ursprungligen var små nomadgrupper som förde med sig hundarna ställer en rad frågor. Eftersom hunden uppträder som tamdjur flera årtusenden före andra djur, vilken betydelse och vilket värde kan hunden ha haft i dessa tidiga samhällen? Bidrog hundarna möjligen till människans snabba etablering i den Nya världen?

Kring dessa frågor kan man ännu bara spekulera, men man vet att olika släktskapslinjer , eller raser om man så vill, hade utvecklats redan innan hundar fördes till den Nya världen. Man vet också att hunden då fanns spridd på minst tre kontinenter. Sammantaget tyder det på en samexistens mellan människa och hund flera tiotusental år tillbaka. Hunden har funnits nära människan längre än något annat djur eller någon odlad växt. Det äldsta hos människan är hunden.

Jennnifer A.Leonard, Robert K. Wayne, Jane Wheeler, Raúl Valadez, Sonia Guillen, Carles Vilà, Ancient DNA Evidence for Old World Origin of New World Dogs, Science 22 November 2002.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Carles Vilà, forskare vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, telefon 018-471 64 64, e-post carles.vila@ebc.uu.se Bilder och grafiskt material kan erhållas efter hänvändelse till scipak@aaas.org, telefon 0001 202 326 6440.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera