Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2002

Män med makt motarbetar jämställdhet

Regeringens jämställdhetspolitik möter ofta olika hinder när den ska genomföras på lokal nivå. Ett viktigt hinder är att flertalet män i maktpositioner motarbetar förändringar som ska leda till ökad jämställdhet. Detta framkommer i Ingrid Pincus avhandling: “The Politics of Gender Equality Policy. A Study of Implementation and Non-implementation in Three Swedish Municipalities”.

Pincus har studerat män i ledande positioner på politisk och tjänstemannanivå i tre svenska kommuner under en 15-20 års period. Två kategorier män finns när det gäller genomförande av jämställdshetspolitik. En grupp som arbetar för att öka jämställdheten och en andra grupp som, medvetet eller omedvetet, arbetar för att motverka jämställdhet. Flertalet män återfinns i den senare gruppen. Det vanligaste sättet att motarbeta är att inte göra något alls – att förhålla sig passiv när det kommer till genomförande av jämställdhetspolitiken. Andra sätt är att inte avsätta resurser till jämställdhetsarbetet, förhindra jämställdhetsarbetare med kompetens att arbeta med dessa frågor eller flytta ansvaret för jämställdhetfrågorna från intresserade individer/grupper till de som är ointresserade. Det finns också mer direkta former att motarbeta jämställdhetssträvanden. De som arbetar med jämställdhet brännmärks och trakasseras och deras personliga och professionella legitimitet undermineras.

Foto på Ingrid Pincus finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#pincus.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ingrid Pincus på telefon 019-30 30 57.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera