Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2002

Gen som bidrar till reumatism är skyddande vid stroke

Genetiskt modifierade möss, som har fått en särskild del avimmunsystemet utslaget, får inte reumatism. Upptäckten öppnar möjligheter för nya behandlingsmetoder av en av våra vanligaste sjukdomar. Samma möss fick dock allvarligare infarkter än vanliga möss när man simulerade blodpropp i hjärnan.

Den del av immunsystemet som kallas komplementsystemet är främst till för att skydda individen mot infektioner. Forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar för första gången att genetiskt modifierade möss som saknar vissa faktorer av komplementsystemet inte utvecklar reumatism.

Ett ingrepp i immunsystemet kan dock ha stora konsekvenser för olika mekanismer vid andra sjukdomar och forskarna gjorde en upptäckt att komplementsystemet verkar skyddande, inte bara vid infektioner, utan även vid stroke. De genetiskt modifierade mössen fick 25 procent större
infarktvolym än de vanliga mössen. Troligen beror det på att
komplementsystemet på något sätt stimulerar att stamceller vandrar in i området för infarkten och börjar reparera skadan. Detta är en tidigare okänd funktion hos komplementsystemet som ligger utanför dess vanliga
funktioner inom immunförsvaret och som ingen tidigare vetat om.

För att studera komplementsystemet gjorde forskarna två olika gen-knockout möss. En mus som helt saknar proteinet C3 och en mus som saknar faktor B. Reumatism hos mössen studerades med hjälp av antingen-injektioner av kollagen, eller injektion med antikroppar. Det visade sig att mössen med ett overksamt komplementsystem inte utvecklade
reumatism i någon större utsträckning. Det borde alltså vara möjligt att minska symptomen vid reumatism hos människor genom att hämma komplementsystemet och särskilt proteinet C3.

Leg läkare Max Albert Hietala, tel 031-773 35 81, fax 031-416 108, mobil, 0733-128 256, e-post max.albert.hietala@medkem.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi. Avhandlingens titel: The role of the complement system in arthritis and stroke.
Avhandlingen försvaras den 22 november 2002, kl. 09.00, i
föreläsningssal Ragnar Sandberg, Medicinaregatan 7, Göteborgs universitet

FOTO se www.sahlgrenska.gu.se/nyheter/hietala.html

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400
405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
fax 031-773 33 99
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera