Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2002

Buddhistiska nunnor tar plats i det thailändska samhället

Denna antropologiska avhandling behandlar frågor om buddhism och genusrelationer i Thailand med särskilt fokus på buddhistiska nunnors (mae chiis) liv, roll och agerande i det thailändska samhället. Studien bygger på material som samlats in under sjutton månaders fältarbete bland nunnor i Thailand. Fältarbete har i huvudsak utförts i ett nunnetempel i centrala Thailand men material har även insamlats i Bangkok och i nordöstra Thailand.

Studien visar hur mae chiis agerar för att få möjlighet att utvecklas som religiösa personer och få erkännande i sin religiösa roll. Tillgång till utbildning är en viktig fråga för nunnor liksom för kvinnor i allmänhet i Thailand, vilket lyfts fram i avhandlingen. Vidare belyser studien vikten av nunnornas relation till lekmän där bland annat gåvans centrala betydelse lyfts fram. Avhandlingen tar upp teman som är viktiga för nunnornas religiösa identitet. Bland annat hämtar de inspiration från den buddhistiska doktrinen där även nunnor är del av den buddhistiska orden (sanghan) och där kön är underbetonat och inte något hinder för att nå upplysning, det yttersta buddhistiska målet.

I Thailand har det funnits buddhistiska nunnor i århundraden. De har oftast fört ett tillbakadraget liv i templen och de har aldrig varit del av den sanghan som helt domineras av munkar. I Thailand är det endast män som har tillträde till den prestigefyllda religiösa domänen. De kvinnor som väljer att ordineras och leva ett asketiskt liv handlar inte i enlighet med samhällets genusordning. De thailändska nunnorna har formell status som lekmän trots att de ordinerats och brutit med lekmannalivet. De rakar sina huvuden, bär vita kläder och lever ett strikt tempelliv. Under de senaste decennierna har nunnorna börjat utnyttja sin ställning utanför sanghan. De har börjat etablera fristående “nunnetempel” och i samband med detta har nunnornas roll närmat sig munkarnas. Avhandlingen fokuserar på de förändrings-processer som pågår bland mae chiis. I relation till dessa förändringar analyserar avhandlingen varför kvinnor väljer att bli nunnor, vad det innebär att vara nunna i dagens Thailand och framförallt vad som krävs för att mae chiis skall få religiös legitimitet.

Avhandlingens titel: Making fields of merit. Buddhist nuns challenge gendered orders in Thailand
Avhandlingsförfattare: Monica Lindberg Falk, tel. 031-207492(bost.), 031-773 5336 (arb.)
e-post: Monica.Lindberg.Falk@sant.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Penny van Esterik, Toronto
Tid och plats för disputation: Fredagen den 13 december 2002, kl. 10.00, Sal 105, Världshuset,
Brogatan 4, Göteborg

Kontaktinformation

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera