Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2002

Förförd av Eros, eller vad hände efter semestern?

Vem har inte tänkt tanken att stanna kvar efter semestern i den grekiska övärlden? Vem har inte blivit lite kär i den grekiska kulturen eller, för kvinnor från norr, i den grekiske mannen? Frågan är vad det är som blir viktigt för kvinnor från den norra delen av världen som efter semesterflirten gifter sig med en grekisk man och bosätter sig permanent i semesterparadiset. Denna fråga fokuserar Merete Hellum på i sin avhandling Förförd av Eros. Kön och moral bland utländska kvinnor bosatta på en grekisk ö.

Dagens globaliserade samhällen kännetecknas av att etablerade arrangemang av relationer och värderingar utmanas och omdefinieras. En aspekt av globaliseringen är migration i olika former. Den internationella turismen är ett sätt bland många att möta en partner från ett annat geografiskt område, vilket i sin tur kan leda till en kärleksmigration. Den syftar på att en av parterna i en kärleksrelation bosätter sig i den andra partens nation, eller att båda parterna bosätter sig i ett tredje land.

I studien belyses hur en grupp utländska kvinnor gifta med grekiska män konstruerar kvinnlighet och moral i sina dagliga liv; till exempel skvaller, hur de inreder hemmet, förhåller sig till klädstil och sina egna kroppars tecken, eller när de dansar. Det finns flera myter kring turisttjejer och kvinnor från norr som gifter sig med män från söder, myter som kvinnorna aktivt förhåller sig till. Mytbilderna presenterar turisttjejer som omoraliska och smutsiga. Kvinnor från norr som gifter sig med män från söder anses vara dumma, ha känslomässiga störningar eller fysiska defekter så att de inte duger på den nationella (västerländska) marknaden. Dessutom framställs kvinnor i en sådan relation som mer utsatta för kvinnomisshandel än inhemska.

Kvinnorna känner inte igen sig i mytbilderna och skapar motbilder. Studien visar att det blir viktigt för kvinnorna att försöka definiera den “rätta” kvinnligheten i sin nya situation. Detta för att de vill framstå som respektabla utländska kvinnor inför olika socialt värderande blickar från sina egen män, svärfamiljen, sin egen familj, vännerna, de andra utländska kvinnorna och lokalbefolkningen.

Avhandlingens titel: Förförd av Eros. Kön och moral bland utländska kvinnor bosatta på en grekisk ö.
Avhandlingsförfattare: Merete Hellum, tel. 031-24 92 49(bost.), 031-773 4821 (arb.)
e-post: Merete.Hellum@sociology.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Karin Widerberg, Oslo
Tid och plats för disputation: Fredagen den 6 december 2002, kl. 10.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera