Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2002

23 miljoner till humanistisk forskning vid Umeå universitet

Forskningsprojekt vid Umeå universitets humanistiska fakultet har sammanlagt fått cirka 23 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och, i ett fall, Högskoleverket

Forskningsprojekt vid Umeå universitets humanistiska fakultet har sammanlagt fått cirka 23 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och, i ett fall, Högskoleverket.

– Man kan notera att Umeå universitets humanistiska fakultet hävdat sig också i årets konkurrens, säger fakultetens dekanus Lars-Erik Edlund, som själv är en av de forskare som har fått pengar till sitt forskningsprojekt om Vadstenaklostret som text- och handskriftsproducerande miljö. Detta projekt bedrivs i nära samverkan med filologiska forskare i Växjö och Stockholm, berättar han.

Bland andra projekt märks exempelvis ett om kreolspråket krio, ett infrastrukturellt projekt om den samiska befolkningen och dess kultur samt ett projekt som behandlar datorspel som mötesplats och fiktionsform.

Den fullständiga listan över beviljade projekt följer nedan (ordning efter projektbidragets storlek):

Vadstenaklostret som text- och handskriftproducerande miljö
5,3 miljoner under två år till ett forskningsprojektet: Vadstenaklostret som text- och handskriftproducerande miljö – produktion, tradition och reception.
För information om projektet, kontakta professor Lars-Erik Edlund, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk (lars-erik.edlund@nord.umu.se)

Identifiering av “imiterade” röster
4 miljoner under två år till forskningsprojektet Identifiering av “imiterade” röster, med applikationer för rättsväsendet och säkerheten.
För mer information om projektet, kontakta docent Kirk Sullivan, institutionen för filosofi och lingvistik (kirk.sullivan@ling.umu.se)

Konst för att öka förståelsen om mänskliga erfarenheter
3, 3 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som vill utröna hur den konstnärliga processen kan öka vår förståelse om mänskliga erfarenheter. Filosofi och konst.
För information om projektet kontakta fil dr Per Nilsson, institutionen för filosofi och lingvistik (per.nilsson@philos.umu.se)

Den samiska befolkningen och dess kultur
Centrum för samisk forskning, CESAM, får 2 milj kr i infrastrukturellt stöd från Riksbankens jubileumsfond. Pengarna ska användas till uppbyggnad av en infrastruktur åt den samlade forskningen kring den samiska befolkningen och dess kultur.
För information, kontakta docent Per Frånberg, föreståndare för Centrum för samisk forskning (per.franberg@historia.umu.se)

Den svenska fascismen
1 620 000 kronor till ett projekt om Den svenska fascismen 1920-1950.
För information om projektet, kontakta Lena Berggren, institutionen för historiska studier (lena.berggren@histstud.umu.se)

Kreolspråket Krio – digitalisering, systematisering, nätpublicering
Kriokorpusprojektet får 1, 5 miljoner kronor i infrastrukturellt stöd från Riksbankens jubileumsfond
Forskningsprojektet handlar om digitalisering, systematisering och nätpublicering av språkligt material på det engelskbaserade sierraleonska kreolspråket krio.
För information, kontakta fil dr Johan Nordlander, institutionen för moderna språk (johan.nordlander@engelska.umu.se)

Datorspel som mötesplats och fiktionsform
1 445 000 kronor under två år ger vetenskapsrådet till forskningsprojektet Datorspel som mötesplats och fiktionsform: bortom simulerad verklighet och traditionella berättelser.
För information om projektet, kontakta Alf Arvidsson, institutionen för kultur och medier (alf.arvidsson@kultmed.umu.se). Detta är ett samarbetsprojekt med HUMlab.


Den kontroversiella kunskapen: En komparativ studie av frågan om urbefolkningarnas utbildning i Sverige, Kanada och Australien 1850-2000
1 400 000 till Patrik Lantto, historiska studier, från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté. För ytterligare information, kontakta patrik.lantto@historia.umu.se


Utgivning av Hjalmar Bergmans brev
Riksbankens jubileumsfond ger 500 000 kr i infrastrukturellt stöd för utgivningen av Hjalmar Bergmans brev.
För information om projektet, kontakta professor em Sverker Ek, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk (sverker.ek@littvet.umu.se)

Virtuella teatrar i dramaundervisningen
Projektet Inlevelse, upplevelse och förståelse: virtuella teatrar i dramaundervisningen har beviljats medel från Rådet för högskoleutbildning vid Högskoleverket.
För information om projektet, kontakta Claes Rosenqvist, institutionen för litteraturvetenskap. (claes.rosenqvist@littvet.umu.se). Detta är ett samarbetsprojekt med HUMlab.

Miljöarkeologisk utrustning
296 000 kronor ger Vetenskapsrådet i utrustningsbidrag till Miljöarkeologiska laboratoriet.
För information, kontakta Roger Engelmark, Miljöarkeologiska laboratoriet (roger.engelmark@arke.umu.se)


Inlärningsprocesser och strategier i närspråken svenska och tyska
Professor Robert Bannert har erhållit ett planeringsanslag från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté. Kontakta gärna bannert@ling.umu.se för ytterligare informationer.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera