Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2002

Ny utbildning i Mänskliga rättigheter

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet startar hösten 2003 en helt ny utbildning i mänskliga rättigheter (MR). Utbildningen är ettårig och avser att vara en påbyggnad på tidigare utbildning. Den riktar sig till personer som på olika sätt är eller vill vara verksamma inom området mänskliga rättigheter, exempelvis inom offentlig sektor, internationella organisationer och frivilligorganisationer.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och genomförs i samarbete mellan institutioner på Samhällsvetenskapliga fakulteten, Humanistiska fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Utbildningen leder till en breddad magisterexamen med inriktning mot Mänskliga rättigheter. Personer med en universitetsexamen om minst 120 universitetspoäng är behöriga att söka kursen.

-Tanken på att starta den nya utbildningen sprang ur samarbetet kring universitetskursen “Mänskliga rättigheter och humanitära katastrofer”, som under tre år gavs av Museion, universitetets organisation för att initiera tvärvetenskaplig utbildning och forskning, i samarbete med Världskulturmuseet, berättar Elisabeth Abiri från Institutionen för freds- och utvecklingsforskning, som är en av initiativtagarna till den nya utbildningen. När denna tillfälliga satsning led mot sitt slut påbörjades ett arbete för att skapa förutsättningar för en permanent utbildning i Mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet.

Genom att erbjuda mänskliga rättigheter som en breddningskurs på magisternivå för studenter från olika ämnen, garanteras ämnets tvärvetenskapliga karaktär samtidigt som grunden läggs för att mänskliga rättigheter skall kunna bli ett mer högprioriterat område inom de olika deltagande ämnena.

Initiativtagare till den nya kursen är en forskargrupp som arbetar med studier av mänskliga rättigheter. Personerna kommer från institutionerna för freds- och utvecklingsforskning, idéhistoria och vetenskapsteori, juridik, socialantropologi samt statsvetenskap.

Utbildning i mänskliga rättigheter ges redan på flera platser i landet. Detta blir dock den första påbyggnadsutbildningen som leder fram till en magisterexamen med ämnesbredd.

Satsningen ligger även i linje med regeringens nyligen presenterade handlingsplan för mänskliga rättigheter. Planen efterlyser en betydligt utökad utbildning och fortbildning kring ämnet mänskliga rättigheter.

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera