Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2002

Alger förstår bakteriespråk

Att högre organismer, som grönalger, kan kommunicera med bakterier, har tidigare varit okänt. Men Debra Milton, docent vid Umeå universitet, visar i dagens nummer av den ledande tidskriften Science att bakterier attraherar grönalger med hjälp av signalmolekyler.

Ytor under vatten koloniseras snabbt av bakterier som täcker ytan med en tunn hinna, en så kallad biofilm. Inom biofilmen samordnar bakterierna aktiviteter mellan cellerna med hjälp av kemiska signalmolekyler, som N-acylhomoserinlaktoner (AHL). Att bakterier producerar och använder sig av AHL-signalmolekyler är välkänt. Däremot har man inte vetat om flercelliga organismer, som alger, också har förmågan att använda sig av de här signalmolekylerna.

Enteromorpha är en vanlig grönalg som fäster till och därigenom skadar mänskliga konstruktioner såsom oljeriggar, rör, fartyg, etc. Det här leder till många oönskade problem, exempelvis ökad friktion för fartyg vilket leder till ökade bränslekostnader, deposition av mineraler och nedbrytning av material, allt med stora ekonomiska konsekvenser.

Grönalgerna sprids i vattnet genom att producera rörliga mikroskopiska zoosporer som söker efter lämpliga ytor att fästa till. När sporerna väl har hittat en lämplig plats, utsöndrar de en vidhäftande molekyl som permanent fäster zoosporen till ytan och en ny alg kan utvecklas och växa. Forskare har tidigare visat att zoosporerna fäster till bakterieceller och att biofilm ökar antalet zoosporer som fäster till sådana ytor.

Men hur hittar zoosporerna bakterierna? Debra Milton har tillsammans med forskare från Storbritannien upptäckt att Enteromorpha-zoosporer hittar bakterierna genom att söka efter AHL-signalmolekyler. Signalmolekylerna påverkar alltså vilka ytor som algerna kommer att fästa till och de fäster därför bara till ytor som är täckta av biofilm där signalmolekylerna produceras.

En ny metod att förhindra zoosporbindning kunde vara att blockera produktionen av bakteriernas signalmolekyler. Därigenom skulle den skadliga kolonisationen av undervattenskonstruktioner via grönalger kunna kontrolleras med substantiella ekonomiska vinster som följd.

Artikeln heter “Cell-Cell Communcation Across the Procaryote-Eucaryote Boundary” och finns att läsa på www.sciencemag.org.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Debra Milton, docent vid institutionen för molekylärbiologi
Telefon: 090-785 67 55
E-post: debra.milton@molbiol.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera